Frisk Oslofjord 2

24.01.2022

Bli med på ekskursjon i Oslofjorden

Nå åpner påmeldingen for videregående skoler og gratisturer med båt som del av det populære Frisk Oslofjord-tilbudet.

Alle videregående skoler i Østfold og Vestfold har de siste par årene vært med på ekskursjon i Oslofjorden med M/S Ny Vigra III i forbindelse med Frisk Oslofjord-prosjektet. Disse dagsturene har blitt særdeles godt mottatt av elever og lærere, som har fått førstehåndskjennskap om livet i sin egen marine bakgård.

Fra og med 2020 utvides det populære tilbudet til å gjelde hele 110 videregående skoler i året fra Viken, Oslo, og Vestfold og Telemark. Til formålet har INSPIRIA, i samarbeid med Kongsberg Maritime, utstyrt Larvik-baserte M/S Rognfjell med ny teknologi som gjør det mulig å bruke også dette skipet til ekskursjoner i hele Oslofjorden.

En avgjørende grunn til at dette undervisningsopplegget kan leveres gratis, er at Frisk Oslofjord har mottatt  betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, samt bidrag fra Viken Fylkeskommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Hva er Frisk Oslofjord?

Hele 71 prosent av jordens overflate er dekket av vann. Likevel vet vi forbausende lite om hva som egentlig rører seg i det. Hva som vokser og gror, svømmer og kryper. Livet i vann påvirker livet på land, og motsatt, men ofte på måter vi ikke helt forstår.

Derfor har INSPIRIA science center, i samarbeid med en lang rekke aktører , utviklet et unikt skoleprogram som del av prosjektet Frisk Oslofjord, som kan bidra til å gjøre alle litt klokere. Her lærer elevene om alt det spennende som finnes under vann, fra fisker og andre levende arter, til tang og tare. Og alt som truer økosystemet, som bunntråling, miljøgifter og mikroplast. En rød tråd er bærekraft.

Hensikten med skoleprogrammet er å samle, sammenstille og formidle kunnskap om det marine livet og økosystemet i Oslofjorden, samt teste ny teknologi for å gjøre spennende undervannsmålinger.

Oslofjorden er 120 kilometer lang. Norges 5. lengste fjord kveiler seg fra Bonnebukta mellom Nesodden og Vinterbro og helt ned til Færder fyr utenfor Tjøme – langs vestkysten ned til Jomfruland ved Kragerø, og ned til svenskegrensen i øst. Det sier seg selv at det er mye  som skjer under vann og langs kysten som det er verdt å observere, utforske og analysere.

Med Frisk Oslofjord spiller VGS-elevene en aktiv rolle i forskningen, og er med på å gjøre oppdagelser som kan bidra til en bærekraftig, teknologisk moderne og fornuftig forvaltning av alle ressursene som finnes i Oslofjorden.

Les mer på friskoslofjord.no »