Hit og dit 

Om skoleprogrammet

I undervisningsprogrammet Hit og dit skal elevene programmere en artig, liten robot som kalles Blue-bot. Programmet er  spesielt tilpasset elever på 1. og 2. trinn, hvor elevene lærer mer om koding og logisk tenkning. De jobber parvis med ulike programmeringsoppdrag. Elevene trener på logisk tenkning, problemløsning, samarbeid, romforståelse og kreativitet. Samtidig lærer de seg tall og former.

Hva er egentlig koding? Hva er egentlig en robot? Hvordan kan vi styre en robot? Kan roboter lære seg å danse? Sammen med Blue-Bot-en utforsker barna tall, samt setter ord på sine oppdagelser. Blue-Boten er enkel å programmere og skaper stort engasjement. Elevene trener på å bruke symboler, følge og gi instruksjoner, løse problemer og samarbeide ved å delta i de ulike øvelsene.

Praktisk info

Forberedelser

Dere får størst utbytte av besøket når dere stiller godt forberedt. Vi anbefaler derfor at klassen ser på videoen lenger ned som en del av forberedelsen. For å øke elevenes læringsutbytte kan du også bruke elevoppgaver som en del av for- eller etterarbeidet. INSPIRIAs undervisningstilbud er tilrettelagt for å kunne inngå som en del av opplæringen.

Lærerens rolle 

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en formidler fra INSPIRIA tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. 

VIDEO: Slik foregår et skolebesøk på INSPIRIA

Antall elever: Inntil 30

Varighet: 60 minutter

Målgruppe:  1. - 2. trinn

Tema: Programmering 

Fagområde: Matematikk

Forberedelse

I denne videoen blir elevene introdusert for programmering – hva det er og hvorfor det er viktig.

INSPIRIA-formidler Per Kristian (PK) gir dere en oppgave. Følg med og utfør oppdraget sammen med ham. Det er lov å spole tilbake og prøve igjen. Lykke til!

Elevoppgaver

INSPIRIA ønsker å bistå lærere slik at en kan sikre at elevene får best mulig utbytte av et besøk hos oss eller fra oss. Derfor lager vi forskjellige elevoppgaver som kan brukes som forarbeid og/eller etterarbeid til hvert program.

Tilknytning til læreplanen

Utforsking og problemløsing

  • Utforsking i matematikk handler om at elevene leter etter mønster, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsing i matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner fra før. Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for å løyse problem og innebærer å bryte ned et problem i delproblem som kan løses systematisk. Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy. Problemløsing handler òg om å analysere og forme om kjente og ukjente problemer, løse de og vurdere om løsningene er gyldige

Kompetansemål etter 2. trinn i matematikk (LK20)

  • eksperimentere med telling både framlengs og baklengs, velge ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i tellingene utforske, tegne og beskrive
  • geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere de på etter egenskaper
  • lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill

(Kilde: udir.no)