Micro:bit - lærerveiledning

Hva er micro:bit?

Ved hjelp av en micro:bit får elevene lære det mest grunnleggende innen programmering som variabler, løkker og vilkår, og vi kan leke oss med sendere og mottakere. Kan elevene få en bit:bot (robotbil) til å kjøre slik vi vil?

Programmering med micro:bit er lett å komme i gang med og gir fort mestringsfølelse. Programmeringen skjer ved bruk av PC og elevene jobber parvis.

Praktisk info

Lærerens rolle 

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en formidler fra INSPIRIA tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. 

VIDEO: Slik foregår et skolebesøk på INSPIRIA

Antall elever: Inntil 30 

Varighet: ca. 90 minutter

Målgruppe:  8. – 10. trinn

Tema:  Programmering

Forarbeid

1. Bli kjent med micro:bit

Det er smart å bli litt kjent med måten vi skal programmere på før besøket på INSPIRIA. Dette er to selvinstruende oppgaver som er lett å komme i gang med.

Les mer her!

Klikk på de to øvelsene det er bilde av under:

Når du klikker på hver av de får du et spørsmål om hvordan du vil programmere. Velg BLOKKER.

Eks: (skjermbilde fra «Blinkende hjerte»)

Etterarbeid

1. Programmer mer på hjemmesiden til Makecode!

Det er mange forskjellige øvelser og spill du kan gjøre på denne nettsiden. Finn noe du synes ser gøy ut!

2. Nettbasert programmering – andre forslag

Scratch - er et visuelt programmeringsspråk som er laget for at barn og unge skal lære seg grunnleggende programmering. Her kan man virkelig få bryne seg på hva programmering dreier seg om. (Dette krever mye tid).

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. trinn i naturfag (LK20)

- utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker

Kompetansemål etter 9. trinn i matematikk (LK20)

- utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering