LydLab - lag musikk til video - Programmering

Har du noen gang blitt fascinert eller giret av musikken når du ser film? LydLab er er undervisningsprogram hvor elevene skal lære seg å programmere musikk til filmklipp. 

Hva skjer i dette læringstilbudet? 

I LydLab får elevene skape magi mellom lyd og bilder når de får muligheten til å programmere musikk til filmklipp. Gjennom bruk av verktøyet Soundtrap kan elevene lage musikk og lydeffekter ved å benytte seg av sekvenser, løkker og kommandoer. Dette skoleprogrammet er utformet i tråd med kompetansemålene i læreplanen.

Gjennom LydLab får elevene en unik mulighet til å utforske musikk og programmering på en kreativ måte. Ved å kombinere disse fagområdene blir elevene engasjert og inspirert til å skape sin egen musikk til video.

 

Praktisk info

Forberedelser

Dere får størst utbytte av besøket når dere stiller godt forberedt. Vi anbefaler derfor at klassen 

Lærerens rolle 

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en formidler fra INSPIRIA tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. 

Antall elever: Inntil 30 

Varighet: ca. 105 minutter

Målgruppe:  7. – 9. trinn

Tema:  Programmering

Fagområde: Musikk, Kunst og håndverk, Naturfag

Tilknytning til læreplanen

Hovedområder og kompetansemål fra LK20

5.-7. trinn 

Musikk: kompetansemål

  • Lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet.
  • Bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk.

Naturfag: kompetansemål

  • Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen. 

8.-10. trinn 

Kunst og håndverk: kompetansemål

  • Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.

Musikk: kompetansemål

  • Skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
  • Lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat 

 

(Kilde: udir.no)

Bakgrunn for prosjektet 

Tilbudet er utviklet av VilVite i samarbeid med Equinor Morgendagens helter.
Etter stor etterspørsel har tilbudet nå blitt utvidet og tilbys ved flere av vitensenterene i 2023 som en prøveordning. Les mer om prosjektet her »