bitbot

VG1 – En realfagsdag på INSPIRIA

Alle elever som går på VG1 i Østfold, får tilbud om en fagdag på INSPIRIA. Det faglige programmet er tredelt: Én teknologi- og programmeringsdel, én «Life Science»-del og én del i planetariet.

Faglig innhold

Teknologi og programmering
Elevene skal programmere en micro:bit, hvor de skal jobbe med variabler, løkker og «if-then-else»-kommandoer. Vi veksler mellom å bruke blokkprogrammering og Python. I tillegg bruker vi en bit:bot (robotbil) for å konkretisere programmeringen.

Planetariet
Her blir det en spennende reise i planetariet med fokus på faglige tema som er knyttet til læreplanen.

«Life science»/helse
I programmet Livskraft får elevene gjøre ulike aktiviteter og øvelser for å bli kjent med 5 grep som vi kan gjøre for å styrke vår psykiske helse og gi økt hverdagsglede.

Hverdagsglede er den psykiske helsas «fem om dagen». De fem grepene bygger på en omfattende forskningslitteratur og er universelle. Programmet er rik på variasjon og er forankret i de tverrfaglige temaene og i LK20.

Praktisk info

Programmet varer fra kl. 09.00-13.30. Lunsj med egen matpakke eller mulighet for å kjøpe mat i Caféen på INSPIRIA. 

Lærerens rolle 

INSPIRIAs formidlere har ansvaret for gjennomføringen av programmet. Som lærer kan du likevel bli bedt om å hjelpe til litt underveis.

Det er svært viktig at du som lærer eller nøkkelperson vet at din tilstedeværelse under programmet er nødvendig. Her kan du også få faglig og metodisk påfyll, samtidig som elevene vil føle seg tryggere. Lærerne har det formelle ansvaret for egne elever under besøket, og skal følge dem hele dagen.

Varighet: 4,5 time

Målgruppe: VG1

Fagområde: Tverrfaglig