Content1 | col2

Tilbud til skole og barnehage

Publisert: 28.03.2011
 Vi vil jobbe for å utvikle et nært og godt samarbeid med alle skolene i Østfold.
Se vårt undervisningstilbud 2021/2022

INSPIRIA science center har to svært viktige mål:

  • å bidra til å øke realfagskompetansen i regionen
  • å øke fokuset på forebyggende helsearbeid basert på nasjonale målsetninger

For å kunne nå målene er det viktig med et nært samarbeid med alle skolene i Østfold.

Senterets viktigste målgrupper er:

  • de eldste barna i barnehagen
  • elevene i grunnskolen
  • elever i videregående skole
  • lærere og pedagoger på alle klassetrinn
  • andre nøkkelpersoner som arbeider med barn og unge

Skoleprogrammene våre er forankret i kunnskapsløftet (L06) og i
rammeplan for barnehagene. Alle lærerveiledningene finner du under hvert enkelt skoleprogram.
Her kan du lese mer om hvordan samarbeidet med skolene foregår.

Alle skoleprogrammene innholder:

  • Forarbeid
  • Besøksdag på INSPIRIA science center, med tilrettelagt pedagogisk tilbud
  • Etterarbeid

Vår pedagogikk og metoder springer ut fra aktivitetspedagogikken og konfluent pedagogikk (erfaringslæring), og med det formål at elevene skal få være nysgjerrige, undre seg og føle at ”dette angår meg!”

Vårt mål er å være en del av opplæringen til elevene, ikke et tillegg til!

Vi vil at elever og lærere skal se på INSPIRIA science center som sitt senter – og en liten del av opplæringsløpet skal foregå hos oss.

Skoleprogram: Helt strålende
Øverst på denne siden ser du det lærerike og spennende skoleprogrammet "Helt strålende". Målet er å øke elevenes kunnskap om temaet og inspirere til god "soladferd", slik at de kan nyte sola og unngå å bli solbrent. Programmet passer veldig godt når solen kommer for fullt, i perioden mars - juni.