Content1 | col2

Vårt hovedområde: Miljø

Publisert: 23.03.2011
MILJØ er et av INSPIRIA science centers 3 hovedområder, og har fra tidlig i realiseringsfasen fremstått som et naturlig og selvsagt fokusområde for senterets satsing. Bygget er i seg selv et forbildebygg med tanke på MILJØ, ved at bygget innfrir kravene til passivhusstandarden.
Miljøsatsingen viser seg også tydelig i skoletilbudet senteret gir til alle skolene i Østfold. Flere av skoleprogrammene tar for seg kompetansemål i kunnskapsløftet omkring miljø og bærekraftig utvikling.

I tillegg er en stor del av hovedutstillingen knyttet opp til hovedområdet miljø, hvor målsettingen med utstillingene er å bevisstgjøre fremtidsholdninger for barn og unge.

INSPIRIA science center har et mål om å være:
  • Et foregangsenter for miljø i Norge og Europa
  • Et vitensenter som er oppdatert på ny forskning og forskningsresultater – og da også miljø- og klimaforskning
  • Et kunnskapssenter hvor barn og ungdom lærer om klimaendringer og tiltak for å bedre miljøet lokalt og globalt
  • En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen som setter miljø på dagsorden, både på INSPIRIA science center og i utadrettet virksomhet!

10 Miljøtips i hverdagen

23.03.2011
Vil du bli mer miljøbevisst, men vet ikke helt hvor du skal starte? For å hjelpe deg i gang, har vi satt opp en liste over tiltak som er enkle å gjennomføre - til hverdags og til fest. Se våre råd »

Miljøsatsingen til INSPIRIA

23.03.2011
Det er foretatt en rekke viktige miljøtiltak på INSPIRIA science center ved realiseringen og oppreisningen av bygget. Det er lagt opp til et bevisst miljøarbeid blant de ansatte og brukerne av senteret. Les mer »

Klimaregnskap

27.03.2011
En klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2). Klimakvotene som blir kjøpt via Klima- og forurensningsdirektoratet vil bli tatt ut av det offisielle kvotemarkedet, og blir ikke videresolgt. Les mer om klimakvoter »

Miljøfyrtårn

27.03.2011
INSPIRIA science center har med sin ambisiøse visjon, ”En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen!”, en naturlig målsetting om å ta riktige valg med tanke på miljø, og på den måten redusere senterets CO2-utslipp. Les mer »

Miljølinker

28.03.2011
Her har vi samlet opp linker til relevante nettsteder. Nyttig for deg som er interessert i å lære mer om dette temaet, og om hvordan du selv kan bidra til miljøet. Les mer »

Våre skoleprogrammer innen miljø

05.05.2011
Våre skoleprogrammer innen miljø tar utgangspunkt i nasjonale satsingsområder, Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen. Se oversikt her Les mer »