Content1 | col2

Kunstnerisk utforming

Publisert: 06.04.2011
INSPIRIA har i samarbeid med KORO nedsatt et utvalg som arbeider med utformingen av en helhetlig kunstplan. Kunstplanen skal utarbeides i henhold til KOROs retningslinjer, vedlegges nødvendig dokumentasjon, budsjett og framdriftsplan, og forelegges Regionalt Samarbeidsutvalg (RSU) til godkjenning. Kunstplanen skal koordineres og samordnes med byggeprosjektet.
Planen skal angi kunstprosjektets overordnede idé og intensjon, samt inneholde en vurdering av bygget, og av de steder i bygget som kunstplanen omfatter.

Oppdragsgiver:  INSPIRIA eiendom AS 
Prosjektleverandør for kunsten: KORO, Kunst i offentlig rom
Budsjettramme for kunstprosjektet:   Kr. 1 790 000,- 

Kunstutvalgets sammensetning og oppgaver
  • Svein Helge Treimo, Østfold fylkeskommune, leder av kunstutvalget
  • Hege Tapio Gaare, kunstnerisk konsulent oppnevnt av KORO
  • Arne Revheim, kunstnerisk konsulent oppnevnt av RSU Østfold
  • Ole Petter Garberg, INSPIRIA science center

Kunstutvalgets oppgaver
Utvalgets hovedoppgave er å utforme en kunstplan og gjennomføre kunstprosjekt for INSPIRIA i Østfold. Kunstutvalget skal:

  • Utarbeide kunstplan.
  • Utarbeide medieplan og formidlingsplan.
  • Ivareta kontakt med og gi råd til kunstner, samt koordinere kunstners arbeid med byggeprosjektet.
  • Avholde ferdigbefaring, godkjenne utført kunstprosjekt og undertegne protokoll, samt levere sluttrapport.

Du kan laste ned kunstplanen som PDF (9,3 MB), eller lese mer om den her.