Content1 | col2

For media

Publisert: 21.04.2017
INSPIRIA science center er et regionalt vitensenter der over 30 000 elever og lærere er med på Inspirias skoleprogram og lærerkurs i løpet av året.
INSPIRIA bruker vitenskapelige metoder for å lære bort de ofte kalt vanskelige fagene. Alle skoleprogram har forankring i både læreplan og kompetansemål. Pedagogikk og metoder springer ut fra aktivitetspedagogikken og erfaringslæring med det formål at elevene skal få være nysgjerrige, undre seg og føle at «dette angår meg!». Les mer om skolesatsningen >>

I tillegg er INSPIRIA et populærvitenskapelig opplevelsessenter for hele familien hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Les mer om INSPIRIA >>

Siste nyhet er vår flotte aktivitetspark med 360 meter lang sykkelbane med lyskryss, bygater, skilt, rundkjøring og ikke minst gangfelt for de myke trafikantene. En egen 100 meter lang sykkelløype for de aller minste med trehjulsykkel og løpesykler. Og for de aller tøffeste har vi fått laget en 120 meter lang Pump Track-bane for BMX, skatebord, sparkesykkel og vanlig sykkel. Her er det sykkelopplæring for alle mellom 0-100, matte, fysikk, kjemi, helse og astronomi kombinert med fysisk aktivitet og frisk luft! Lek og læring på ett, to eller fire hjul. Parken kan brukes av alle - deg som besøker vitensenteret, skoleklasser og for de som bor i nærmiljøet. Les mer om aktivitetsparken >>

Kontaktpersoner
Tidligere pressemeldinger
tralala
Pressemeldinger og kontaktinformasjon
INSPIRIA science center er et regionalt vitensenter der over 30 000 elever og lærere er med på Inspirias skoleprogram og lærerkurs i løpet av året.
INSPIRIA bruker vitenskapelige metoder for å lære bort de ofte kalt vanskelige fagene. Alle skoleprogram har forankring i både læreplan og kompetansemål. Pedagogikk og metoder springer ut fra aktivitetspedagogikken og erfaringslæring med det formål at elevene skal få være nysgjerrige, undre seg og føle at «dette angår meg!». Les mer om skolesatsningen >>

I tillegg er INSPIRIA et populærvitenskapelig opplevelsessenter for hele familien hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Les mer om INSPIRIA >>

Siste nyhet er vår flotte aktivitetspark med 360 meter lang sykkelbane med lyskryss, bygater, skilt, rundkjøring og ikke minst gangfelt for de myke trafikantene. En egen 100 meter lang sykkelløype for de aller minste med trehjulsykkel og løpesykler. Og for de aller tøffeste har vi fått laget en 120 meter lang Pump Track-bane for BMX, skatebord, sparkesykkel og vanlig sykkel. Her er det sykkelopplæring for alle mellom 0-100, matte, fysikk, kjemi, helse og astronomi kombinert med fysisk aktivitet og frisk luft! Lek og læring på ett, to eller fire hjul. Parken kan brukes av alle - deg som besøker vitensenteret, skoleklasser og for de som bor i nærmiljøet. Les mer om aktivitetsparken >>

Kontaktpersoner
Tidligere pressemeldinger