Content1 | col2

Skole og barnehageprogram

Publisert: 28.03.2011


Hva med en annerledes skoledag på INSPIRIA? Velg blant mange spennende og lærerike skoleprogram inkludert et spektakulært science show og moro med mening i utstillingene.
 Vi har blitt så glad i INSPIRIA. - Lærer Hannestad skole
Hva er et skoleprogram?
Et skoleprogram er et undervisningsopplegg for en klasse/gruppe holdt i et av våre skolelaboratorier, i planetariet, i medielaboratoriet, i kultursalen eller i atriet ute i science park. Skoleprogrammet blir ledet av en eller to av våre formidlere med fagkompetanse innen det aktuelle temaet. Felles for programmene som INSPIRIA science center tilbyr, er at de er praktisk rettet, og har som målsetting å inspirere målgruppene.

Programmene spenner i tema i alt fra ernæring, geometri, bioteknologi, molekylærbiologi, astronomi og teknisk LEGO til kjemiske analyser og elektriske kretser.

Hvordan velge program?
INSPIRIA science center tildeler besøksdager til skolene i Østfold. Hver klasse velger deretter sine program selv. Kriteriene kan variere - dere kan for eksempel velge ut fra:
  • et av skolens fokusområder
  • et kompetansemål i læreplanen
  • et tema skolen har vanskelig for å dekke selv
  • eller rett og slett et program som klassen synes høres skikkelig kult ut!
Vi kan skreddersy programmer
I tillegg til det faste programtilbudet, kan vi også skreddersy program. Vårt tilbud innen forebyggende helsearbeid er unikt i denne sammenheng, og vi kan utvikle program som for eksempel kan hjelpe klassen å få bukt med et problem med klassemiljøet, eller vi kan lage et tilpasset program som angår ernæring. Slike henvendelser tas per e-post eller telefon.

Skoletilbudet dekker til sammen alle hovedområdene i kunnskapsløftet (L 06) i læreplanen i naturfag, og flere matematikkprogram på ulike nivåer i grunnskole og videregående skole. I tillegg har vi noen programmer til de eldste barna i barnehagene. Disse er forankret i rammeplanen for barnehagene, eller har utgangspunkt i nasjonale satsingsområder innen helseforebyggende arbeid.