Content1 | col2

Kurstilbud til lærere skoleåret

Publisert: 08.04.2013
Hva er INSPIRIAs lærerløfte? Vi lover å gi lærere i Østfold inspirerende, praktiske og aktive kurs, forankret i kompetansemålene i Læreplanen (LK20), helt GRATIS. INSPIRIA inviterer derfor til  lærerkurs som gir konkrete metoder og verktøy samt faglig påfyll innen ulike fag og trinn. For lærere utenfor Østfold, er prisen 500 kr per kurs.
I tillegg til nedenstående kurs, har vi flere lærerkurs du kan bestille ved forespørsel. I tillegg skreddesyr vi også kurs etter ønske. Vennligst ta kontakt med vår booking-avdeling (69139315).
 

Programmering for nybegynnere

For lærere på 4.-7. trinn 
Kursdato: 4. november 2021, kl. 12.00-15.00

Påmelding: Meld deg på

For barn er teknologi en selvfølgelig del av hverdagen, men forstår de egentlig hvordan dette fungerer? Gjennom lek, praktiske og digitale øvelser tilpasset til elever fra 4.til 7.trinn kan vi lære barna algoritmisk tankegang, som er grunnlaget for å forstå hvordan datamaskiner virker. 

Vi har utviklet et kurs som tar utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk for 4. til 7. trinn som omhandler programmering. I kurset vil dere få en innføring i hva programmering er, viktige begreper knyttet til dette, samt en rekke aktiviteter og øvelser som kan tas direkte inn i klasserommet etter endt kurs. 

Skaping i klasserommet

For lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet 
Kursdato: 10. november 2021, kl. 12.00-15.00
Påmelding:
Meld deg på

I samarbeid med Skaperskolen har vi laget lærerkurset ”Skaping i klasserommet”.

Dette kurset fokuserer på hvordan man jobber med skapende undervisning i klasserommet. Kurset gir en innføring i noen planleggingsverktøy for å strukturere aktivitetene. Du får se eksempel på hvordan du som lærer kan sikre at elevene har tydelig rammer å jobbe innenfor. Du vil også få nødvendig forkunnskaper som gjør at du kommer i mål med aktivitetene.

På kurset vil dere få eksempler på aktiviteter dere kan ta med dere rett inn i klasserommet. For å få best utbytte av kurset er det en fordel at det er flere lærere fra samme skole som underviser i forskjellige fag. Kurset passer for lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn som underviser i naturfag, matematikk eller kunst og håndverk.

Kjemikurs for mellomtrinnet

For lærere på mellomtrinnet
Kursdato: 16. november, kl. 12.00-15.00
Påmelding:
Meld deg på

Kjemikurset er et praktisk laboratoriekurs med undersøkende øvelser som lærerne direkte kan overføre til egen undervisning. Det er lagt vekt på å benytte mestringsskapende øvelser som visualiserer de sentrale kompetansemålene som berører kjemidelen i naturfaget.

FIRST LEGO League (FLL) kunnskapskonkurranse 13. november på INSPIRIA

For 5.-10. trinn
FIRST LEGO League er en årlig kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10 – 16 år. Konkurransen er godt forankret i læreplanverket for Kunnskapsløftet og prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk. INSPIRIA bistår med informasjon, er sparringspartner og tilretteleggere for lærere og klasser som ønsker å være med. De regionale turneringen i området gjennomføres også på INSPIRIA science center hvert år i november. Les mer om FLL på INSPIRIA. Nyttig info for veiledere på hjemmesiden til FIRST LEGO League Scandinavia.