Content1 | col2

Kurstilbud til lærere skoleåret

Publisert: 08.04.2013
Hva er INSPIRIAs lærerløfte? Vi lover å gi lærere i Østfold inspirerende, praktiske og aktive kurs, forankret i Kunnskapsløftet, helt GRATIS. INSPIRIA inviterer derfor til lærerkurs som gir konkrete metoder og verktøy samt faglig påfyll innen ulike fag og trinn. For lærere utenfor Østfold, varierer prisen fra 400kr til 800kr.
I tillegg til nedenstående kurs, har vi flere lærerkurs du kan bestille ved forespørsel. I tillegg skreddesyr vi også kurs etter ønske. Vennligst ta kontakt med vår booking-avdeling (69139315).
 

MATTEMATIKKURS

INSPIRIA har utarbeidet lærerkurs i matematikk som er tilpasset de ulike trinnene i grunnskolen og kompetansemålene i kunnskapsløftet. I tillegg tilbyr vi også kurs for ansatte i barnehager med aktiviteter som treffer målene i rammeplanen. Våre dyktige matematikk-utviklere holder kurs for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn og barnehage.

INSPIRIA ønsker å gi inspirasjon til å øke elevenes matematikkforståelse ved bruk av lekende, praktiske, kreative og undersøkende øvelser. Vi gir også konkrete eksempel på hvordan elevene overfører praktiske erfaringer til abstrakt regning med tall og andre symboler. Her brukes den seneste forskningen om hjernens fysiologi.

Det er lagt vekt på å benytte fysiske aktiviteter og små konkurranser for å skape engasjement og mestringsfølelse i faget. Vi tar utgangspunkt i ett eller flere av hovedområdene i læreplanen, tall og algebra, geometri, måling og statistikk, ut i fra hvilke trinn dere ønsker kurset rettes mot. I tillegg legger vi vekt på den generelle delen av læreplanen.

1.-4. trinn - Bli venn med tekstoppgaver

Tekstoppgaver er som kjent en stor utfordring for mange elever. I programmet viser vi aktiviteter som gir elevene kunnskap om begreper og forståelse for løsningsstrategier. Vi gir også forslag til rutiner som gjør det enklere for elevene å mestre oppgavene.

5.-7. trinn - Forstå brøk og desimaltall

Skrittet fra hele tall til deler av tall, gjør matematikken vanskelig for mange elever. Med praktiske aktiviteter får elevene forståelse for skrivemåten til brøk, og hvordan en og samme tallstørrelse kan skrives på mange ulike måter. Programmet viser også sammenhengen med desimaltall og prefiks til enheter som dm og dl.

8-10. trinn - Bruke og forstå ligninger og formler 

Å se sammenheng og mønster er selve kjernen i matematikk. De uttrykkes ofte i et matematikkspråk, som føles fremmende og skremmende for mange elever. Med spill og bruk av praktisk materiell viser vi at formler og ligninger er skrevet på et språk som enkelt kan læres. Elevene lærer om sammenheng istedenfor å huske mange minneregler.


VÅRE ANDRE KURS

Super:bit programmeringskurs finner du her

Programmering for småtrinnet

For barn er teknologi en selvfølgelig del av hverdagen, men forstår de egentlig hvordan dette fungerer? Gjennom lek, praktiske og digitale øvelser tilpasser til elever fra 1.til 4.trinn kan vi lære barna algoritmisk tankegang, som er grunnlaget for å forstå hvordan datamaskiner virker. I denne leken lærer de logisk tenkning, problemløsning, samarbeid og kreativitet. Vi bruker roboten blue-bot og programmeringsspråket Scratch. Deltagerne trenger ikke ta med PC.

Programmering for mellomtrinnet

For barn er teknologi en selvfølgelig del av hverdagen, men forstår de egentlig hvordan dette fungerer? Gjennom lek, praktiske og digitale øvelser tilpasser til elever fra 5.til 7.trinn kan vi lære barna algoritmisk tankegang, som er grunnlaget for å forstå hvordan datamaskiner virker. I denne leken lærer de logisk tenkning, problemløsning, samarbeid og kreativitet. Vi bruker roboten blue-bot og programmeringsspråket Scratch. Deltagerne trenger ikke ta med PC.

Programmering for ungdomstrinnet

Kurset er et introduksjonskurs i Scratch, et blokkbasert programmeringsspråk basert på Java. Scratch kan brukes til det meste. Vi viser noen enkle bruksområder for språket og løser oppgaver for å bli kjent med blokkene. Deltagerne må ha med egen PC

FIRST LEGO League (FLL) kunnskapskonkurranse 9. november på INSPIRIA

For 5.-10. trinn
FIRST LEGO League er en årlig kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10 – 16 år. Konkurransen er godt forankret i læreplanverket for Kunnskapsløftet og prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk. INSPIRIA bistår med informasjon, er sparringspartner og tilretteleggere for lærere og klasser som ønsker å være med. De regionale turneringen i området gjennomføres også på INSPIRIA science center hvert år i november. Les mer om FLL på INSPIRIA. Nyttig info for veiledere på hjemmesiden til FIRST LEGO League Scandinavia.

FLL informasjonsmøte

Vi tar for oss generelt om kunnskapskonkurransen samt prosessen fram til turneringsdagen. Det blir også erfaringsutveksling fra fjorårets deltagere i FLL-turnering. Møtet er beregnet først og fremst for nye veiledere og de som vil vite litt mer.

FLL programmeringskurs EV3

Vi er så heldig å få et tidligere lag som har deltatt flere ganger på FLL til å holde ett programmeringskurs på EV3 roboter. Har tar man med seg robot og pc/mac med programvare og lærer fra bunnen av. Det blir praktisk kjøring og løsning av oppdrag slik at kurset passer for alle, både veiledere, foresatte og elever som skal være i programmeringsgruppen. Lurt å være klar til å kunne begynne å programmere når det nå bare er 1 uke til oppdragsslipp!

FLL veiledermøte

Da oppdraget for FLL-konkurransen er sluppet, inviterer vi alle veiledere som er påmeldt årets turnering på INSPIRIA. Vi gjennomgår de ulike delene i oppdraget og kriterier til de ulike prisene.

* * *

*Vi gjør oppmerksom på at det må være minimum 10 påmeldte deltagere for at kurset gjennomføres.
Ved spesielle ønsker har vi mulighet til å skreddersy kurspakker som passer akkurat din skole! Spørsmål? Kontakt oss på e-post: post@inspiria.no.

Vi ønsker at du som lærer på en skole i Østfold, enten den er kommunal eller fylkeskommunal, liten eller stor, skal se på INSPIRIA science center som ditt senter! Ta gjerne kontakt med oss så vi kan bli en bedre ressurs for deg og videreutvikle vårt tilbud på lærerkurs.