Content1 | col2

Arkitektur

Publisert: 08.08.2012
Bygget vårt er tegnet av Aart architects AS, som er et dansk arkitektfirma. I en internasjonal konkurranse med mer enn 20 deltakende arkitektbyråer, ble Aart architects AS i juni 2007 kåret til vinneren med sitt innovative og inspirerte bidrag.
INSPIRIA science center
INSPIRIA science center er et ledd i en langsiktig strategi for å gjøre viten til Østfold-regionens viktigste aktiva. Dette kommer ikke minst til uttrykk i senterets aktiviteter, men også i de arkitektoniske ambisjoner, idét AART architects har arbeidet med arkitekturen som en kommunikativ og inspirerende plattform for å skape regional interesse rundt de naturvitenskapelige fag og nasjonal interesse for regionen.

Ved å nytenke rammene for fremtidens læringsmiljø har AART architects søkt å forene formidling og arkitektur til en opplevelsesrik helhet som danner nye rom for læring og understøtter ideen om bæredyktighet som et grunnleggende premiss for økt livskvalitet for både mennesker og miljø. INSPIRIA er derfor designet som passivhus med en nær kontakt til naturen. Arkitekturen og senterets fokus på energi, miljø og helse settes med dette sammen til én fortelling.

Fortellingen går igjen i bygningens grunnform, hvor naturens kretsløp, gjennom sykliske gjentagelser og spiralformer foldes sammen med teknologien, uttrykt ved hjelp av den sirkulære grunnforms universelle styrke. AART architects har skapt et markant bygningsverk, som i seg selv utgjør en identitetsrik branding av INSPIRIA, og har ved et samlet arkitektonisk hovedgrep forent senterets intensjoner og aktiviteter.

AART architects A/S
AART architects er en skandinavisk arkitektvirksomhet, som arbeider strategisk med viten og innovasjon. Firmaet har i løpet af de siste 10 år posisjoneret seg som en prisvinnende og sentral aktør på den skandinaviske arkitekturscene.

For å imøtekomme fremtidens krav og skape opplevelsesrike, bæredyktige miljøer har AART architects organisert kontoret i fire researchteams (Integrert Design, Grønt Design, Sundt Design og Verdidesign), hvilke har som mål å skape helhetlige løsninger og øke verdiskapingen i tegnestuens mange prosjekter.

Målet er å utnytte hvert enkelt prosjekts unike potensiale og åpne for utfordring av det tradisjonelle ved å utvikle og dokumentere vigtig tillegnet viten innen prosjektering, bæredygtighet, sundt design og verdiskaping i byggeriet. AART architects A/S inngår i rådgiverteamet ved Prosjekt Nytt Østfoldsykehus.

Anders Tyrrestrup
Partner • Arkitekt MAA
Aart architects A/S