Content1 | col2

Batteriretur

Publisert: 01.10.2013
INSPIRIA har inngått et samarbeid med Batteriretur, som er en organisasjon som samler inn og gjenvinner batterier. Alt overskudd fra vår innsamling av batterier går uavkortet til skoleprogram på INSPIRIA. Pengene brukes til å gi et enda bedre kunnskapstilbud til barn og unge.
 Batteriretur mener INSPIRIA har en betydelig samfunnsverdi, med et fokus som også Batteriretur har.
- Frode Hage, Batteriretur

Når?

Hver gang du skal kaste et brukt batteri - legg det i en gjennvinningeske fra Batteriretur.

Hva?

Batteriretur er en returordning for batterier.

Hvordan?

Legg dine brukte batterier i en av eskene fra Batteriretur. Du kan også levere batteriene på INSPIRIA – vi har åpent hver dag. Alle batterier som samles inn går via Batterireturs sentrallagre videre til ulike gjenvinningsanlegg, avhengig av kjemi, så de går til gjenvinning ved høyverdige anlegg i Europa.
bilde

Visste du dette om batterier?

01.10.2013
Visste du for eksempel at batterier finnes i to hovedtyper: Primærbatterier og oppladbare batterier? Hvor mye kan du om batterier? »
bilde

Utstilling på INSPIRIA

01.10.2013
På INSPIRIA har vi en egen utstilling som handler om Batteriretur. Les mer »
bilde

Hvem bruker Batteriretur?

01.10.2013
En rekke bedrifter og organisasjoner har allerede blitt med i Batteriretur-ordningen. Les mer »
bilde

Returordningen

01.10.2013
Hvordan fungerer returordningen Batteriretur? Hvordan kan vi som bedrift delta i denne ordningen? Les mer »
bilde

Lover og forskrifter

01.10.2013
Her kan du finne lover og forskrifter som er sentrale i arbeidet med retur av batterier. Les mer »