Content1 | col2

Mattekurs for lærere og foreldre med barn på 4. trinn i Sarpsborgskolen

Publisert: 30.05.2016
Som et ledd i realfagssatsningen i Sarpsborg kommune, tilbyr kommunen og INSPIRIA et tilbud til lærere og foreldre som har barn på 4. trinn i Sarpsborgskolen.

Matematikkurs for lærere i 4. trinn

Påmeldingen er nå åpnet til matematikkurs for lærere 4.trinn i Sarpsborg kommunes realfagsatsning leseåret 2016-2017.
Sarpsborgs kommunes mål med kurset er å:
- Forsterke elevenes forståelse og evne til å løse tekstbaserte regneoppgaver
- En gjennomgående utfordring er at elevene ofte gir opp i møtet med tekstbaserte problemløsingsoppgaver. Noen av forklaringene kan være at de ikke har gode nok strategier og/eller ikke har den nødvendige begrepsforståelsen.

INSPIRIA ønsker å inspirere deltakerne med flere forslag på aktiviteter som kan hjelpe elevene med begrepsforståelsen. Vi bruker papir og penn for å overføre praktiske erfaringer til regnekunnskaper. Som eksempel bruker vi oppgaver fra tidligere nasjonale prøver.

Datoer for lærerkursene er:
Onsdag 7. september
Onsdag 21. september
Onsdag 28. september

Tidspunkt kl. 12.30 - 16.00. Kaffe eller te serveres i pausen. Maksantall per kurs: 25 lærere. Vennligst ta med skrivesaker.

Foreldrekurs i matematikk

Du som forelder kan gjøre en forskjell! I kurset får du tips om hvordan du kan støtte ditt/dine barn, uansett egne kunnskaper og ferdigheter i matematikk. Det blir ingen regnestykker med to streker under svaret. Vi viser eksempler på tekstoppgaver fra tidligere nasjonale prøver og gir forslag på strategier for å forstå og løse innholdet i oppgaven. Vi forteller om ny hjerneforskning, og hvordan vi med enkle midler kan hjelpe hjernen å lære bedre. Foreldrene får prøve morsomme spill og leker som i tillegg gir matematikkunnskaper. Vi tester også gode oppgaver på nett.

INSPIRIA bygger på tidligere erfaringer med matematikkurs for foreldre og lager et tilbud der deltakerne møter både matematiske begrep, utfordringer og problemløsingsstrategier.

Foreldrene får tips om hvordan de kan støtte barna, uansett egne kunnskaper og ferdigheter i faget, og får prøve ulike spill og leker som gir matematikkunnskaper.

Datoer for foreldrekursene er:

Tirsdag 1. november
Torsdag 3.november
Onsdag 9. november

Tidspunkt kl. 18.00 - 20.00.