Content1 | col2

Gratis programmeringssett til skolene

Publisert: 04.06.2019
Gratis programmeringsett til alle skoler i landet, samt gratis kurs for både lærere og elever – dette er en del av den nasjonale satsningen fra Den teknologiske skolesekken (DTS). Målet med prosjektet er å styrke programmeringskompetansen i skolen.
I løpet av de neste to skoleårene skal ti regionale vitensentre besøke eller få besøk av alle skolene i Norge. Både private og offentlige skoler med 6. trinn får tilbud om å delta på et tretimers lærerkurs. Lærere som deltar på kurset får et programmeringsett til skolen. Elevene får også delta på skoleprogram på INSPIRIA for å lære grunnleggende ferdigheter i programmering.

De første lærerkursene startet opp på INSPIRIA i august 2019. Les mer om prosjektet og se invitasjonsbrevet som ble sendt ut til skolene i juni.

For å få et programmeringssett til en verdi for flere tusen kroner, kreves at to lærere fra hver skole deltar på lærerkurs. Dette for å sikre kompetansen for å kunne bruke settet.

Påmelding gratis lærerkurs

Prosjektet er vedtatt av Utdanningsdirektoratet, koordineres av Vitensenterforeningen og Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet slik at skoler som deltar på lærerkurs får ett klassesett med programmeringsutstyr hver.

Kontaktperson for DTS ved INSPIRIA:
Arild Ness, prosjektleder/formidler, e-post: arild.ness(at)inspiria.no