Content1 | col2

Super:bit til skolene i tidligere Østfold og Buskerud

Publisert: 04.06.2019
super:bit – er en del av den nasjonale satsningen fra Den teknologiske skolesekken (DTS), og målet er å styrke programmeringskompetansen i skolen. Over en to-års periode (skoleåret 19/20 og 20/21) skal alle landets 6. trinns elever få tilbudet om å være med på super:bit. Grunnet covid-19 er tilbudet utvidet til å vare til og med høsten 2021.
Super:bit er et samarbeid mellom alle de regionale vitensenterne i Norge, og INSPIRIA har ansvaret for gjennomføringen for skolene i tidligere Buskerud og Østfold (nå Viken). Østfold fikk mesteparten av tilbudet sitt forrige skoleår.

Skoler i gamle Buskerud vil få super:bit-besøket på sin egen skole. Både private og offentlige skoler med 6. trinn får tilbud om å delta på et tretimers lærerkurs og et to-timers undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget består av grunnleggende programmering av micro:bit og selve super:bit-oppdraget. Dette oppdraget går blant annet ut på å programmere en bit:bot (roborbil) til å kjøre. Alle skoler som deltar, mottar en gratis utstyrskasse under forutsetning at to lærere fra skolen har deltatt på lærerkurset. Dette for å sikre kompetansen for å kunne bruke settet.

Påmelding til lærerkurs og skolebesøk

INSPIRIA vil sende ut påmeldingskjema for lærerkurset til enhetsleder eller kontaktperson ved skolene 2-3 uker før gjennomføring. Lærerkurset vil vanligvis bli holdt 1-2 uker før skolebesøket. Når kommer vi på besøk? Oversikten viser når skolebesøket er tenkt gjennomført.


Våren 2021 (med forbehold om endringer): 

Februar: Hole
Mars/april: Drammen (Nedre Eiker) 
April/mai: Drammen
Mai: Kongsberg

Høsten 2021 (med forbehold om endringer):

September/oktober: Lier og Ringerike
 

Prosjektet er vedtatt av Utdanningsdirektoratet, koordineres av Vitensenterforeningen og Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet slik at skoler som deltar på lærerkurs får ett klassesett med programmeringsutstyr hver.

Kontaktperson for super:bit ved INSPIRIA:
Per Kristian Grytdal, prosjektleder/formidler, e-post: per.kristian.grytdal@inspiria.no

Se også: www.superbitskole.no