Content1 | col2

Kodekraft - digitalt undervisningstilbud

Publisert: 17.08.2020
Kodekraft er et gratis undervisningsprogram i programmering som tilbys til alle 10.-klasser i Norge skoleåret 2020/2021. For skolene i tidligere Østfold og Buskerud, er det INSPIRIA science center som står for leveransen. Før du melder på din klasse, les gjennom lærerveiledningen.

I Kodekraft bruker vi MakeCode Arcade, en plattform som lar elevene utvikle et eget spill ved hjelp av blokkprogrammering. Ved å bygge et energispill lærer elevene seg grunnleggende ferdigheter i programmering og må reflektere over verdens energiutfordringer. Undervisningen blir gjort av en formidler ved INSPIRIA og foregår på skolens digitale plattform (Teams, Zoom eller Google Meet). Varigheten er ca. 90 minutter, men vi anbefaler å ha opptil 120 minutter til rådighet. INSPIRIA vil ta kontakt med deg om detaljer rundt gjennomføringen en ukes tid i forveien. Les mer om Kodekraft: www.kodekraft.no


Tilknytning til læreplan

Ny læreplan for matematikk: Algoritmisk tenking er viktig i prosessen for å utvikle strategier og fremgangsmåter for å løse problem og innebærer å bryte ned et problem i delproblem som kan løses systematisk.

Læreplan fra Kunnskapsløftet (2006) gjeldene for 10. trinn skoleåret 2020/21

Naturfag: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på. Kunst og håndverk: vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med: Per Kristian Grytdal


Hva er Kodekraft?

Med INSPIRIA science center som koordinator, har Norges ti regionale vitensentre i felleskap satt sammen et digitalt undervisningsopplegg som gir elevene økt kunnskap om teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering, samt aktuelle energiutfordringer. Formidlere ved hvert av sentrene gjennomfører opplegget i sin region (for INSPIRIA gjelder dette hele tidligere Østfold og Buskerud fylke). Kodekraft er gjort mulig med støtte fra talentutviklingsprogrammet Morgendagens Helter hvor Equinor støtter unge talenter innen realfag, kultur og idrett.