Content1 | col2

Låby

Publisert: 14.09.2020
Låby skole har gleden av å arrangere morsomme kveldsaktiviteter som passer for alle skoletrinn. Dette en super anledning til å få være sammen med venner fra skolen, samtidig som man gjør lærerike og spennende oppdagelser etter skoletid. Og det beste er at det er helt gratis! På lenkene under kan du melde deg på det arrangementet du ønsker å delta på ditt trinn.

Låby School is pleased to inform that we will be arranging entertaining and interesting evening activities suitable for all grade levels. This is a great opportunity to get together with friends, while at the same time engage in instructive and interesting discoveries after school hours. Best of all: It’s free! Join by clicking below on the link for your grade and preferred event.

5. klasse / 5th Grade

15. november kl. 17.30–19-30: Mat og aktivitetskveld / Food workshop
25. november kl. 17.30–19.30: Kodeklubb / Coding club

6. klasse / 6th Grade

19. oktober kl. 17.30–19.30: Kodeklubb / Coding Club
27. oktober kl. 17.30–19.30: Mat og aktivitetskveld / Food workshop

7. klasse / 7th Grade

20. oktober kl. 17.30–19.30: Kodeklubb / Coding Club
02. november kl. 17.30–19.30: Mat og aktivitetskveld / Food workshop