Content1 | col2

Undervisningstilbud på vitensenteret

Publisert: 18.05.2021
Alle skoler i Østfold får tildelt tid til besøket på INSPIRIA science center. INSPIRA åpner nå opp for booking av skoleopplegg for skoler med kommuneavtale.

Nytt i år

Vi har jobbet med fagfornyelsen og alle programmene er i tråd med de nye læreplanen I fagfornyelsen. Programmene våre er delt etter nivå og våre hovedområder. I tillegg til noen av våre kjente og kjære skoleprogram vil du nå finne en flere helt nye program.

Lærerkurs

Som en del av kommuneavtalen tilbys alle lærere et lærerkurs. Dette er praktiske kurs som skal inspirere og motivere til å ta i bruk aktivitetspedagogikk i ditt klasserom. Mer informasjon om gjennomføring av lærerkurs fra høsten 2021 kommer.

Hvordan booke?

Som INSPIRIA kontakt har du fått innlogging til bookingsystemet. Logg deg inn og velg programmet du ønsker

Inspirias skoleprogram 2021/2022

2. trinn

Programmering

Hit og dit er et skoleprogram der elevene får programmere Blue-bots som er en artig liten robot. Elevene jobber parvis med ulike programmeringsoppdrag som trener logisk tenkning, problemløsning, samarbeid, romforståelse og kreativitet samtidig som de lærer seg tall og former.

Skaperverksted

På eventyr er et program der elevene skal hjelpe de to figurene Eine og Andri med å overkomme ulike utfordringer ved hjelp av kreativitet, utforskning og skapende arbeid. I dette tverrfaglige programmet får elevene utforske og beskrive egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer som de bruker. Eine og Andri opplever at verden forandrer seg, strømmen blir borte og det blir mørkt og kaldt. De må legge ut på en reise for å finne koden til en skattkiste som får verden tilbake til sin opprinnelige form. På reisen møter de fire ulike utfordringer som elevene må hjelpe dem å løse.

Matematikk

Moro med tall er et program der elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall i området 1-100 og addere med ensifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem, og vi ser på betydningen av likhetstegnet.

Naturfag

NYHET! Fenomener på himmelen – Hvert døgn reiser jordkloden 2,5 millioner km i sin bane rundt sola. Hva er det egentlig vi kan observere om vi ser opp på himmelen? I dette programmet er vi i planetariet og studerer planeter, måner og stjerner og ser på ulike himmelfenomener. Hvorfor deler vi året inn i årstider? Hva er egentlig nordlys, og hva er det som skjer når vi ser stjerneskudd på himmelen? I vårt planetarium reiser du som en astronaut ut i verdensrommet og der kan du oppleve alt dette.

Helse

Sol, sanser og kroppens sprell  – Her får elevene bruke kroppen gjennom bevegelse, utforske sansene og i tillegg bli med på en «reise» ut i verdensrommet i vårt flotte planetarium. Her får elevene lære mer om sola og hvordan den påvirker oss. Hva er egentlig sola? Kan vi se solstråler? Hvordan føles solstrålene? Sansene forteller om verden rundt deg, og vi bruker sansene til å samle inn informasjon. Kom og sprell sammen med oss i skjelettdansen. Kjenner dere til planetene? Bli med og lær «planet-sangen» i forarbeidet! Elevenes skaperglede får komme til uttrykk ved at de får lage sitt eget «magiske» UV-armbånd de får med seg hjem. 


4. trinn

Programmering

Knekk koden er et skoleprogram der elevene får programmere Blue-bots, som er en artig liten robot. Elevene jobber parvis med ulike programmeringsoppdrag som trener logisk tenkning, problemløsning, samarbeid og kreativitet, samtidig som de lærer seg om romforståelse og koordinatsystemet. 

Skaperverksted

Skyggebyen er et tverrfaglig undervisningsprogram der elevene må bruke sin kreativitet i en designprosess. Elevene utforsker lys, skygge og optiske illusjoner når klassen skal lage en by av skygger i fellesskap. De får lov til å være kreative og skapende med ulike materialer som slipper/ikke slipper gjennom lys, og opplever hvordan dette gir liv til klassens «skyggeby». Ved denne arbeidsmetoden får elevene gå fra idé til produkt gjennom det vi kaller rapid prototyping. Skaperverkstedet bidrar til læring, selvstendighet og mestring hos ulike elevtyper. Skaperglede og evnen til å omsette ideer til handling er et viktig element i Fagfornyelsen. 

Matematikk

NYHET! Formtopp er et program der elevene i diskusjoner og lek, oppdager og sammenligner egenskaper hos figurer. Vi ser på geometriske begreper og hvordan de brukes både i hverdagen og i matematikken. Vinkler utforskes med kroppen og beskrives med tall og regning. Et historisk tilbakeblikk forklarer bruken av uttrykkene 1-80 og 3-60. 

Naturfag

Dinosauria – Fakta og myter Her får elevene undre seg og stille spørsmål om dinosaurer. Elevene kan studere dem i naturlig størrelse på sentret. Har det alltid levd dyr på jorden? Hva skal til for at noe skal kunne leve på en planet? Hvordan kan forskerne i dag vite noe om dinosaurer som døde ut for 65 millioner år siden? Gjennom programmet får elevene også erfaring i hvordan praktisk matematikk, og metoder fra forskerspiren kan hjelpe oss å finne svar. 

Helse

Liv og røre – Dette er et program om og med fysisk aktivitet, med fokus på hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. Spesielt med fokus på hjernen, hjertet, lunger, muskler og skjelett. Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen. Bevegelse gir overskudd, nye tanker og har positive gevinster for hele mennesket, både kropp og humør. Fysisk aktivitet blir brukt som metode i undervisningen for å lære om kroppens funksjoner og reaksjoner. Programmet er variert og involverende. Elevene jobber aktivt, utforskende og skapende, og lærer gjennom opplevelse og erfaring at «dette angår meg og min kropp». Hver enkelt elev lager og får med seg sin egen skjelett-sprellemann i tre.    


NYHET! Selvdyrket er veldyrket (kun for 4. trinn i Sarpsborg kommune). Gjennom undervisning i INSPIRIAs skolehage kan elevene få økt forståelse av hvordan mat, helse og natur er tett sammenvevd gjennom matproduksjon. Her skal elevene få være med og så og høste egne spiselige vekster. De sår frø som skal få vokse og gro til friske urter og sunne og gode grønnsaker. Her vil det bli rom for å bruke flere sanser, til å la seg engasjere med kropp og sinn, ikke bare hodet.   Programmet går over to besøk: Tidlig vår vil elevene få være med å dyrke, og vi har fokus på bærekraftig matproduksjon. Ved høstens besøk vil elevene få være med og høste maten de selv har sådd og vi lager en nydelig grønnsaksuppe av deres selvdyrkede matvarer.  Dette programmet er en del av helseavtalen i Sarpsborg kommune.   


 

6. trinnProgrammering

NYHET! Lag en Hopper SPIKE Her skal elevene bli kjent med LEGO-roboten SPIKE. SPIKE kombinerer fargerike LEGO-klosser, brukervennlig maskinvare og intuitivt dra-og-slipp koding.  Elevene jobber parvis og skal utforske hvordan motorer og sensorer virker hos SPIKE. Elevene skal også lage en Hopper som de skal programmere til å bevege seg. 
Kjør en bit:bot Her skal elevene programmere en bit:bot til å kjøre ved hjelp av en micro:bit. Elevene jobber parvis og programmeringen skjer ved hjelp av PC. Kjør en bit:bot er identisk med skoleprogrammet super:bit som ble tilbudt til alle 6. trinn i hele Norge i perioden høst 2019 til vår 2021. Programmet er laget for å øke forståelsen for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering. NB: Det følger ikke med lærerkurs og utstyrspakke hvis man velger dette programmet slik det gjorde med super:bit. 


Skaperverksted

Utfordringen er et program der elevene skal bygge en båt og seile den lengst muligst etter gitte forutsetninger. Elevene må tenke strategisk om hvordan de vil løse problemstillingen. De får et budsjett til innkjøp av byggematerialer og får mulighet til å utforske hva som gjør at en båt seiler stabilt. Her vil elevene arbeide med problemløsning, kreativitet og designprosess. Skaperverkstedet bidrar til læring, selvstendighet og mestring hos ulike elevtyper. Skaperglede og evnen til å omsette ideer til handling er et viktig element i Fagfornyelsen. 
NYHET! Lasermatematikk Her får elevene jobbe kreativt, utforskende, skapende og tverrfaglig med matematikk, kunst og programmering. Elevene lager egne mønstre av geometriske former i programmet corelDRAW og tar det ut i fysisk format ved å skjære ut i finér med en laserkutter. 


Matematikk

Figurglede er et program der elevene undersøker, og sammenligner geometriske begrep og figurer. Programmet inneholder både kreative og fysiske aktiviteter. Omkrets og areal utforskes med hjelp av Blue-bots og programmering. I etterarbeidet får elevene trene «algoritmisk tankegang» i form av ledetråder i problemløsning. 
 


Naturfag

NYHET! Luringer på laboratoriet er et praktisk og virkelighetsnært undervisningsprogram i naturfag. Her får elevene utforske INSPIRIAs eget laboratorium. De får en innføring i farer og trygg bruk på laboratoriet, og de får jobbe med spennende eksperimenter som viser faseoverganger og kjemiske reaksjoner. 
NYHET! Er det liv der ute…? Kan det finnes liv andre steder i solsystemet vårt, eller på planeter i andre solsystemer? Hva skal til for at det skal kunne oppstå liv på en planet? I dette programmet opplever elevene en reise i vårt planetarium, og vi ser på forutsetningene for liv på jorden sammenliknet med andre himmellegemer i universet. Vi studerer jordas bevegelse som skaper døgn og årstider, og vi snakker om hvordan kunnskap har endret oppfatningen om det som er rundt oss. 


Helse

Hjertesterk Her får elevene bli kjent med noen av kroppens organer gjennom bruk av en enkel AR-teknologi og ved hjertedisseksjon. Hvorfor det er viktig å være i fysisk aktivitet og hvordan kjennes det på kroppen? Hvordan virker organsystemene i kroppen sammen? Kunnskap om kroppen fenger de fleste fordi det handler om oss mennesker. Elevene deltar gjennom aktiviteter, samarbeid og innspill gjennom hele programmet. Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet, inspirere til mer bevegelse i hverdagen og utvikle elevenes kompetanse til å ivareta egen og andres helse. 

 

9. trinn

Programmering

Programmering med micro:bit Ved hjelp av en micro:bit får elevene lære det mest grunnleggende innen programmering som variabler, løkker og vilkår, og vi kan leke oss med sendere og mottakere. Kan elevene få en bit:bot (robotbil) til å kjøre slik vi vil? Programmering med micro:bit er lett å komme i gang med og gir fort mestringsfølelse. Programmeringen skjer ved hjelp av en PC og elevene jobber parvis. 


Skaperverksted

NYHET! Kreativ programmering Her får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende tverrfaglig med matematikk, kunst og programmering. Elevene lager mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering og tar det ut i fysisk format med vinylkuttere eller broderingsmaskin. 

Matematikk

Finn koden er et program der elevene får utfordre seg i varierte problemløsningsoppgaver. Elevene jobber sammen i grupper. Elevene jobber sammen i grupper og målet er å finne koden til en låst safe og løse en oppgave som finnes der. For å få finne koden er det viktig å lese informasjon og opplysninger nøye. Vi synliggjør nytten av personlige egenskaper som kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenking. Matematikkinnholdet er variert og på grunnleggende nivå. 


Naturfag

NYHET! Vårt levende klima I dette programmet bruker vi planetariet til å vise fulldome-filmen «Vårt levende klima». Den handler blant annet om hvordan livet på jorda har oppstått og hvordan det har utviklet seg. Klimaet vårt har forandret seg mye i løpet av jordas levealder, og vi står foran store utfordringer i fremtiden. Etter filmen setter vi noen sentrale spørsmål og dilemmaer i klimaspørsmålet på agendaen. Hvordan skjer klimaendringene? Kan vi påvirke de klimatiske endringene? Og, finnes det alternativer til livet på jorda, for eksempel på andre planeter? 
 

Helse

NYHET! Fem om dagen Gjennom programmet vil elevene få være med på ulike aktiviteter og øvelser for å bli kjent med Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse. Avslutningsvis vil vi ta en ørliten smak på fremtiden, og hvem vet, kanskje det blir noe godt for både elevene og kloden? 
Programmet er variert og er forankret i de tverrfaglige temaene. Vi vil berøre kjerneelementer og kompetansemål i samfunnsfag, mat og helse og kroppsøving med hovedvekt på naturfag. 


Demokrati og medborgerskap

Ung røst - Fake news er et undervisningsopplegg hvor elevene får et innblikk i en medieverden man må være mer og mer kritisk til. Hva er forskjellen på fake news, meninger og fakta? I INSPIRIA sitt eget profesjonelle TV-studio skal elevene lage en debattsending, der de får prøvd seg foran eller bak kamera. Hovedmålet til programmet er å få elevene til å forstå betydningen av å delta i samfunnet gjennom å bruke stemmen sin.