Content1 | col2

Eiere og styre

Publisert: 02.04.2011
INSPIRIA science center AS har valgt en selskapsstruktur der nybygget eies av morselskapet INSPIRIA eiendom AS, mens driften av senteret skjer gjennom datterselskapet INSPIRIA science center AS. INSPIRIA eiendom eier også INSPIRIA utvikling AS, som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget.
INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 % av øvrige Østfoldkommuner.

Selskapets styre består av:
 • Stein Lier-Hansen (leder)
 • Kirsti Skaug
 • Per Arthur Sørlie
 • Egil Frode Olsen
 • Synnøve Rambek
 • Wenche Olsen
 • Therese Lande Patrick (ansattrepresentant)
 • Christine Alstad Gaare (ansattobservatør)
Styret har følgende varamedlemmer: 
 • Erik Skauen
 • Greta Thuen
 • Tone A. Damsleth