Content1 | col2

Vårt hovedområde: Energi

Publisert: 23.03.2011
Energi er et av INSPIRIA science centers 3 hovedområder, og er et gjennomtenkt fokusområde ut fra senterets beliggenhet i ”energifylket Østfold”. Helt siden realiseringen var et faktum har det blitt foretatt viktige energitiltak i forhold til bygging og drift av senteret.
Fokuset på energi som hovedområde viser seg også tydelig i skoletilbudet senteret gir til alle skolene i Østfold. Flere av skoleprogrammene tar for seg kompetansemål i kunnskapsløftet omkring fornybare energikilder og energigjenvinning.

Også store deler av hovedutstillingen er vektlagt energi, og her kan gammel og ung bli inspirert av spennende interaktive utstillingsmodeller. Hovedmålsettingen med både utstillingsmodellene og skoleprogrammene er å bevisstgjøre fremtidsholdninger samtidig med å skape nysgjerrighet for naturvitenskapelige fenomener.

INSPIRIA science center har et mål om å være:
  • Et foregangsenter for energi i Norge og Europa
  • Et vitensenter som er oppdatert på ny forskning og forskningsresultater – spesielt når det gjelder fornybare energikilder og energigjenvinning.
  • En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen som setter energi på dagsorden både på INSPIRIA science center og i utadrettet virksomhet!
  • Et kunnskapssenter hvor barn og ungdom lærer om energibegrepet, energilovene og energi for fremtiden.

INSPIRIA produserer egen energi

02.04.2011
Med egen produksjon av elektrisk energi og et bygg som er laget for å bruke minst mulig energi, håper INSPIRIA på å bli en foregangsbedrift innen energiøkonomisering og miljøtenking. Lær mer om vår produksjon av energi »

10 myter om fornybare energikilder

02.04.2011
Fornybar energi oppfattes som mer bærekraftig og miljøvennlig enn ikke-fornybar energi. Fornybare energikilder er vindkraft, vannkraft, sol- og bioenergi. Hvor mye kan du om fornybar energi? Vi tar tak i 10 myter »

Våre skoleprogrammer innen energi

05.05.2011
Våre skoleprogrammer innen energi tar utgangspunkt i nasjonale satsingsområder, Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen. Se oversikt her Les mer »