Content1 | col1

Næringslivspartnere

Publisert: 01.04.2011
INSPIRIA science center er en ideell virksomhet og en viktig del av verdikjeden skole – næringsliv. Som vitensenter er vår fremste oppgave å inspirere og motivere barn og unge innenfor naturvitenskap og teknologi.

INSPIRIA er tuftet på en sterk visjon

Vi skal være en aktiv pådriver i samfunnsutviklingen - i Østfold og nasjonalt. Et symbol på det nye Østfold, hvor kunnskapsbygging og motivasjon til læring gjør vår region enda mer attraktiv for næringsetablering og bosetting.

Vil du løfte med oss?

Vi representerer en unik og fremtidsrettet arena knyttet til synliggjøring av samfunnsansvar og den enkelte samarbeidspartners kompetanseprofil. Et samarbeid med oss gir oss muligheten til å levere et enda bedre kunnskapstilbud til barn og unge!

INSPIRIA inviterer din virksomhet til å være med på et betydelig kunnskapsløft med målsetting om et langsiktig, forpliktende samarbeid med vinn-vinn for alle involverte. For det er nettopp slik at kunnskap endrer alt! Våre partnere bidrar økonomisk til drift og/eller utvikling av INSPIRIA.

Vil du bli partner?