Content1 | col2

Slik gjennomfører du besøket på INSPIRIA

Publisert: 28.03.2011
INSPIRIA-hjulet illustrerer hvordan et dagsbesøk på INSPIRIA science center forløper.
Klassen booker program
Lærer ser på oversikten over programmene og velger et skoleprogram som det passer for klassen å gjennomføre på senteret. Skoleprogrammene velges ut fra nivå og ellers etter det fokusområdet, behovet eller de kompetansemål læreren ønsker å dekke. Læreren bestiller programmet ved å logge seg inn på ”bestillingssystemet” med utgitt brukernavn og passord. Kontakt INSPIRIA-kontakten på skolen for dette.

Forarbeid
Lærerveiledningene inneholder informasjon om skoleprogrammet og for- og etterarbeid. Forarbeidet inneholder enkelte begreper som klassen bør kjenne til før besøket, og aktiviteter som det er en stor fordel at elevene har gjennomført før de kommer på senteret. Noen av programmene forutsetter at forarbeidet gjennomføres før besøket.

Gratis transport
På besøksdagen blir elevene hentet i buss og kjørt til vitensenteret. Vår satsing på gratis transport til alle er unik i vitensentersammenheng! Vi vil i tillegg etterstrebe at et besøk på INSPIRIA skal passe inn i skolehverdagens rammer. Sjekk ut avreisetiden i god tid, INSPIRIA-kontakten har tilgang til denne informasjonen på skolens side på web. Det er viktig at klassene møter i god tid før den oppsatte avreisetiden.

Mottakelse
På INSPIRIA science center blir klassen møtt av en formidler som ønsker velkommen og som forteller hvordan dagen vil forløpe. Er dere tidlig ute, er det fint om en voksen henvender seg til resepsjonen slik at vi kan få beskjed om at dere er på plass.

En inspirerende dag
For en klasse kan dagen hos oss kan bestå av et skoleprogram i et av våre skolelaboratorier, et spektakulært science show i Da Vinci-salen, lunsj i matpakkerommet og en runde med lek og moro i utstillingene. I enkelte program vil deler av utstillingen også bli benyttet.

Evaluering
På slutten av et skoleprogram vil alle elevene og lærerne evaluere det de har vært med på. Vi bruker evalueringene til videreutvikling og kvalitetssikring av våre programmer.

Gratis retur
Etter endt besøk og mange inntrykk senere, busses klassen tilbake til skolen. Akkurat ditt behov vil bli ivaretatt på en best mulig måte fordi vi har kjennskap til reisetid og korresponderende skoleskyss.

Etterarbeid
På skolen håper vi elevene og lærerne vil være både inspirerte og motiverte til å gjøre etterarbeidet i lærerveiledningen. Hverken forarbeidet eller etterarbeidet krever mye tid, og er utviklet med utgangspunkt i aktivitetspedagogikk og konfluent pedagogikk.

I menyen til venstre finner du en skisse til gjennomføring av besøksdagen for ulike klassetrinn.

Har du spørsmål om skolebesøk, kontakt gjerne vår koordinator Line Delebekk: post@inspiria.no eller telefon: 69 13 93 15.