Content1 | col2

Bestilling og henvendelser

Publisert: 04.04.2011
Alle skoler i Østfold får tildelt tid til besøket på INSPIRIA science center, og vi ønsker i utgangspunktet å ta imot alle som vil til oss. I tillegg ønsker vi at de eldste i barnehagene skal bli kjent med oss og våre tilbud.
Bestilling for skoler og trinn som har fått tildelt tid
Den som skal bestille på vegne av sin skole går inn på vår hjemmeside, velger programtilbud i menyen til venstre. Klikk på den grønne knappen "Se hele programtilbudet her". Her velger du "Logg inn" oppe til høyre, og logger deg så på med skolens brukernavn og passord. For å velge program, klikker du på endre i feltet ved siden av den røde knappen. Når bestillingen er fullført vil knappen være grønn, og bestillingen er registrert hos oss. Tilbudet er gratis. 
For kursopplegget i Sarpsborgs realfagssatsning, for både lærere og foreldre til elever i fjerde trinn, se her.

Alle førskolelærere og assistenter har gratis inngang
Andre voksne ledsagere kommer gratis så lenge antallet ikke overskrider 1 voksen per 6 barn. Voksne ledsagere ut over dette betaler vanlig inngangspris. Førskolelærere og assistenter har også gratis adgang for å forberede seg til besøket. Dette tilbudet gjelder i ukedagene når det ikke er skoleferier. Besøket må avtales skriftlig på forhånd, og utskrift av bekreftelsen tas med ved besøket.

Betaling
Kan skje med rekvisisjon fra skolen/barnehagen. Rekvisisjonen må inneholde navn og adresse på barnehagen, fakturaadresse, antall barn og voksne, rekvisisjonsnummer og underskrift fra ansvarlig for barnehagen. Dersom totalbeløpet er mindre enn kr 500,- vil det komme et gebyr på kr 75,-. Dersom barnehagen ikke har eget rekvisisjonsskjema, kan dere benytte følgende rekvisisjonsskjema

Bestilling for skoler i Østfold på besøk i utstillingene:
Bestilling av program for skoler og de eldste barna i barnehagene utenfor Østfold:
Se på de ulike programtilbudene vi har for din gruppe/ditt trinn. Ta så kontakt med oss på telefon eller e-post med forespørsel om det programmet du og din klasse/gruppe ønsker. Ved ledig kapasitet vil vi oppfylle ønsket, og et tilbud med pris vil vi sende deg på e-post. Tilbudet er gratis kun for de klassene som er tildelt tid på INSPIRIA.

Bestilling av besøk på INSPIRIA for grunnskoler utenfor Østfold:
Alle lærere/nøkkelpersoner som følger elevene/barna under besøket har gratis inngang. Andre voksne ledsagere som følger klassen kommer gratis så lenge antall voksne ikke overskrider 1 voksen per 10 elever/ 1 voksen per 6 barnehagebarn. Voksne ledsagere ut over dette betaler vanlig inngangspris. Med nøkkelpersoner mener vi voksne som har en sentral rolle i arbeid med barn og unge, eks. førskolelærere, helsesøstre, prosjektledere, assistenter, miljøarbeidere m.fl. Se priser for besøk.