Content1 | col1

Våre partnere

Publisert: 01.04.2011
Våre partnere bidrar økonomisk til driften av vitensenteret i en gitt avtaleperiode. Normalt er denne perioden på minst 3 år. Partnere mottar en rekke verdifulle gjenytelser fra INSPIRIA.