Content1 | col2

Tilbud til skolene i Østfold

Publisert: 28.03.2011
Elever og lærere ved skolene i Østfold er vår aller viktigste målgruppe. Vår satsing er utviklet for å gi et best mulig tilbud til disse.

Tildeling av besøksdager

For å sikre alle elever ved Østfold-skolene et mest mulig likeverdig tilbud på INSPIRIA science center, har vi sammen med skolesjefene og opplæringsavdelingen i fylket besluttet å tildele hver skole besøksdager ved senteret. Dette underletter skolenes planlegging, og vil også bidra til å sikre en rasjonell drift. Ut fra et helseperspektiv vil dette tilbudet også bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Skoletilbudet ved INSPIRIA vil dermed være en naturlig del av Østfold-elevenes opplæring.

Skoletilbudet til Østfold-skolene

Dere finner informasjon om skolebesøkene ved logge dere inn på skolens eget område i bestillingssystemet. Hvis dere har spørsmål; spør skolens INSPIRIA-kontakt eller send en e-post til post@inspiria.no.

INSPIRIA ønsker å optimalisere læringsutbytte til elever og lærere gjennom sitt skoletilbud til Østfold-skolene. Vi tilbyr derfor dette skoleåret et bredere og mer tilpasset skoletilbud når man ser elevenes skolegang under ett. Skoletilbudet innebærer en kombinasjon av besøk på selve senteret samt andre aktiviteter/ undervisningstilbud lokalt på skolen/nærmiljø. I tillegg satser vi mer på lærerne med å tilby et bredere utvalg av lærerkurs.

Til elever:
  1. Dagsbesøk med undervisningsprogram og utforskning av utstillinger på INSPIRIA hvert år for 2., 4., 6. og 9. trinn i grunnskolen.
  2. Dagsbesøk med undervisningsprogram på senteret for 40% av alle videregående elever. Skolene bestemmer selv hvilke klasser som får tilbud om besøk. Antall timer og dager som tildeles hver skole, blir beregnet ut fra antall elever på skolen.

Til lærere:

  1. Inspirerende og faglig oppdaterte kurs til lærere samt aktører i elevtjenesten.
  2. INSPIRIA er nå er praksisarena for lærerstudenter både fra UMB og Høgskolen i Østfold

Barnehager:
Barnehagene blir ikke tildelt tid, men kan likevel bestille besøk ved senteret. Vi har utviklet gode pedagogiske programmer til de eldste barna i barnehagen. Barnehager som ønsker å utforske utstillingene på egenhånd, uten å delta på et pedagogisk program, kan finne nærmere informasjon her.