Content1 | col2

Kunstplan

Publisert: 10.06.2011

Kunstutvalgets intensjon for kunsten

  • Kunstprosjektene skal berøre INSPIRIA sin virksomhet og utvide refleksjonsfeltet til INSPIRIA publikum og ansatte.
  • Kunstprosjektene skal være deltagende ovenfor publikum til INSPIRIA.
  • Kunstprosjektene skal benytte seg av det potensialet som ligger i senterets egenart og energi. Som et vitensenter vil INSPIRIA stadig være i bevegelse gjennom å ta opp i seg ny viten/forskning/kunnskap og bruk av ny teknologi.
  • Kunstprosjektene skal reflektere et tilsvarende ståsted gjennom å ha relevans til eller selv direkte ta ibruk ny viten/forskning/teknologi.
  • Omgivelsene er i kontinuerlig forandring og kunstprosjektet bør være tilrettelagt slik at det kan respondere på dynamikken som ligger i selve begrepet INSPIRIA bygger på.

Veiledende integrering av kunstprosjekter

Kunstutvalgeter kommet til enighet om at det ikke er gunstig/ nødvendig med plassering av kunstprosjekter i nærheten av de temabaserte utstillingene. På bakgrunn av byggets og uterommets karakter, er det heller ikke behov for permanente kunstprosjekt.

Strategiplan for kunstprosjektene

Kunstutvalget har valgt følgende strategi for å imøtekomme beskrevet intensjon:

  • 4 ulike kunstprosjekter av temporær karakter igangsettes innenfor eksisterende budsjett. Startprosjektene er planlagt og tilrettelagt for å danne retningslinjer for en eventuell videreføring av nye kunstprosjekter. En videreføring utover de fire første prosjektene fordrer nye midler.

Les mer om kunstprosjektene under.

Kunstprosjekter

10.06.2011
Det har blitt valgt fire kunstprosjekter: Luftrommet, Vitamin, Scenerommet og Digitale spor. Les mer om de forkjellige kunstprosjektene »