Content1 | col1

Våre formidlere

Publisert: 23.06.2011
Inspiria har et godt kvalifisert personale med spennende fagkompetanse innen hovedtemaene våre; helse, energi og miljø, samt innen astronomi og matematikk.
Anne Mette Engvik

Anne Mette Engvik

Anne Mette er leder for avdeling utdanning, med ansvar for formidling, pedagogikk og skoleprogrammer. Hun er utdannet lektor fra UiO og er cand philol, har jobbet i skolen og i forlag med utvikling av digitale og papirbaserte læremidler for grunnskole og VGS. Anne Mette har mange års erfaring fra kunnskapsledelse er opptatt av god formidling og undring og de store mulighetene som utdanning åpner. Hun er opptatt av friluftsliv og alt som gror og kryper i naturen. Anne Mette begynte på INSPIRIA i februar 2020.
Wanda Minge

Wanda Minge

Wanda er nestleder for avdeling utdanning og formidler. Hun har blant annet ansvaret for INSPIRIA-kontaktene på skolene, i tillegg til at hun jobber med formidling. Wanda er utdannet adjunkt m/opprykk og har grunnfag i matte og naturfag. I tillegg er hun veldig opptatt av riktig bruk av IKT i undervisningen. Hun har jobbet på Borge barneskole siden 1997 og begynte på INSPIRIA i august 2011.
Yngve Ellingsen

Yngve Ellingsen

Yngve har en bred realfaglig utdannelse fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), der både matte, fysikk, kjemi og mellomfag biologi inngår. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU. Yngve har jobbet i skolen siden 1996, med erfaring både fra videregående og ungdomsskolen. På fritiden bruker han tiden på blant annet akvaristikk, musikk, origami og elektronikk. Yngve har vært på INSPIRIA siden høsten 2009.
Lise Borgen-Johansen

Lise Borgen-Johansen

Lise jobber som formidler og koordinator for helse. Hun er utdannet helserådgiver og har master i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole, hvor hun fordypet seg i stillesittende tid, fysisk aktivitet og forekomst av overvekt blant barn og unge. Lise sier at hennes ønske er å kunne være med å skape et aktivt samfunn. Hun ønsker å bruke sin kompetanse og erfaring til å gjøre hele fylket mer bevisst og oppleve gleden med å være i bevegelse i hverdagen på en positiv måte.
Trine Øiestad-Waglen

Trine Øiestad-Waglen

Trine er utdannet sykepleier ved HiØ og har jobbet både på sykehus og i ulike deler av kommunehelsetjenesten i mange år. Trine har jobbet både som klinisk sykepleier og med ledelse. Hun har i tillegg videreutdanning i ernæring og vitensenterpedagogikk Trine har vært tilknyttet yrkesopplæringsnemda i Østfold, hvor hun har vært sensor for helsefagutdanningen. Trine er opptatt av kommunikasjon og samhandling. Hun er glad i å reise og kombinerer gjerne varmere strøk med oppdagelsesturer. Trine startet på INSPIRIA i november 2010.
Marianne Moe

Marianne Moe

Marianne er utdannet sykepleier fra HIØ. Hun har jobbet mange år med veiledning, opplæring, kurs og salg av sykepleieartikler innen bandagist/apotekbransjen. Hun har også erfaring fra medisinsk avdeling på sykehus og sykehjem. I 2008-2009 tok Marianne PPU (praktisk pedagogisk utdannelse) ved HIØ. Siden dette har hun jobbet i skolen, for det meste med barn og unge, før hun begynte som formidler på INSPIRIA desember 2011.
Gabriella Axelsson

Gabriella Axelsson

Gabriella Axelsson er formidler og matematikkansvarlig på INSPIRIA science center. Hun har sin bakgrunn som ungdomsskolelærer i Sverige med svensk lærerlegitimasjon i matematikk og biologi for grunnskolen 4.-9. trinn. I tillegg har hun idrett og helse for videregående. Fra 2008 har Gabriella jobbet med utviklingen av matematikkavdelingen på INSPIRIA science center, samtidig som hun jobbet deltid som matematikkutvikler i Strømstad kommune. Fra 2013 har hun jobbet fulltid på INSPIRIA.
Per Kristian Grytdal

Per Kristian Grytdal

Per Kristian er utdannet adjunkt. Han har jobbet 10 år i ungdomsskolen, det meste av tiden på Verket skole i Moss, der han har undervist mest i fagene naturfag og matematikk. Per Kristian, populært kalt PK, er spesielt interessert i verdensrommet, kornsirkler og kjemiforsøk, og er den som har hovedansvaret for våre spektakulære science show. Per Kristian begynte å jobbe på INSPIRIA science center høsten 2007. I tillegg er PK aktuell med TV-serien "Barn ingen Adgang!" på NRKSuper.
Pernilla Axelryd

Pernilla Axelryd

Pernilla er utdannet lærer fra Sverige. Hun har jobbet 15 år i ungdomsskolen og har undervist mest i fagene naturfag og matematikk. Det meste av tiden som ungdomsskolelærer i Sverige. Pernilla begynte å jobbe som formidler på INSPIRIA våren 2015.
Kirsti Eikenes

Kirsti Eikenes

Kirsti er utdannet master i biologi og har i tillegg praktisk pedagogisk utdannelse fra UIO. Hun har jobbet 11 år i skolen både på ungdomsskole og videregående, der hun har undervist i fagene naturfag, biologi og matematikk. Kirsti er veldig glad i å studere og har videreutdannelse i matematikk og pedagogikk. Kirsti begynte å jobbe på INSPIRIA science center høsten 2015.
Roger Eide

Roger Eide

Roger er utdannet lærer med spesialområde astrofysikk, biologi og naturkunnskap. Han har 6,5 års utdanning på universitet i Sverige, og har undervist på videregående skole i Sverige siden 1997. Roger er interessert i alt innenfor vitenskap og teknikk. “Alt kan tas i fra hverandre, det meste kan settes sammen igjen”. Roger begynte å jobbe på INSPIRIA høsten 2008.