Content1 | col2

Digitale spor

Publisert: 09.02.2016
Kunstprosjektene på vitensenteret skal berøre INSPIRIA sin virksomhet og utvide refleksjonsfeltet til vårt publikum, elever og de ansatte. Som et vitensenter vil INSPIRIA stadig være i bevegelse gjennom stadig fornyelse av viten og kunnskap samt ny teknologi. Kunstprosjektene skal reflektere et tilsvarende ståsted gjennom å ha relevans til eller selv direkte ta ibruk ny viten, forskning og teknologi.

Et av kunstprosjektene på INSPIRIA er "Digitale spor" og som resultat kan besøkende la seg fascinere og beundre kunstfilmer på vitensenterets storskjerm! Bidragsytere er den norske kunstneren Tone Bjordam fra Bamble i Telemark , Daniel Warner fra Kansas og Susi Sie fra Berlin.
Mer informasjon

Susi Sie

09.02.2016
Les mer »