Content1 | col2

Vi tilbyr flere lærerkurs ved forespørsel

Publisert: 16.08.2017
I tillegg til de planlagte lærerkursene, har vi flere lærerkurs du kan bestille ved forespørsel (pris fra kr 400,- til kr 800,-). I tillegg skreddesyr vi også kurs etter ønske. Vennligst ta kontakt med vår booking-avdeling (69139315).

1-4. trinn – Lekende matematikk

Lærerkurset ønsker å gi lærere inspirasjon til å øke elevens matematikkforståelse for våre begge tallsystemer, både titallsystemet og det gamle sumeriske med 60-bas for timer, minutter og sekunder. Det lager grunnen til gode regnestrategier. Vi sammenligner figurer og ser på både hva som er likt og ulikt. Det leder videre til samtaler om egenskaper og begrep som omkrets og areal. Vi finner sammenhengen mellom ulike regnearter og legger grunnlaget til å forstå brøk og desimaltall. Bestill/jeg vil vite mer >>

5-7. trinn – Utforskende matematikk

Her utvider vi tallenes verden både til store tall og til å forstå små tall som brøk og desimaltall og sammenhengen imellom dem. Det gir et gott grunnlag til problemløsning. Vi tar oss av enheter og omvandling imellom dem. Vi sammenligner tallrekker eller figurer og ser etter hva som er likt og hva som forandrer seg. Ved hjelp av mønster kan vi forutse hva som kommer å skje. Bestill/jeg vil vite mer >>

8-10. trinn – Ikke få panikk med matematikk

Her utvikler vi forståelsen av brøk og desimaltall fra mellomtrinnet, til å utvikle de gode regnekunnskaper som er målet på ungdomsskolen. Her kommer prosentbegrepet inn som en naturlig del, som gjør regningen enklere. Vi møter også meget store tall, som vi mestrer med hjelp av potensbegrepet. Det forutsetter forståelse både av tallsystemet og av sammenheng mellom ulike regnearter. Potensbegrepet gjør det også mulig å forstå enheter for areal og volum, og evnen til å se på en formel om den forteller om en strekning, en areal eller en volum. Bestill/jeg vil vite mer >>

5.-10. trinn – Hoderegning med skriftlige innslag

En nyhet for året er dette kurs i hoderegning, som vi tilbyr på etterspørsel fra tidligere deltagere i våre lærerkurser. Her bruker vi aktiviteter, konkreter og representasjoner for å vise hvorfor våre vanlige regnestrategier fungerer. I tillegg lærer vi bort mattetriks som vekker forundring og beundring.
Mønster utforskes med hjelp av en tabell. Mønstret kan beskrives i ord men også i et algebraiske uttrykk. Det kan også vises som en graf i et diagram eller et koordinatsystem. Bestill/jeg vil vite mer >>

For 8.-10. trinn - Abrakadabra, kjemikurs for ungdomstrinnet

Kjemikurset er et praktisk laboratoriekurs over to dager med undersøkende øvelser som ­lærerne ­direkte kan overføre til egen ­undervisning. Det er lagt vekt på å benytte mestrings­skapende øvelser som visualiserer de sentrale kunnskapsmålene som berører ­kjemidelen i ­naturfaget. Bestill/jeg vil vite mer >>

Teknologi og design for mellomtrinnet

Kurset er et praktisk rettet kurs med forslag til aktiviteter og undervisningsopplegg. Fabrikasjon av mekaniske leker med enkle materialer. Disseksjon av leker og gjenbruk av elektroniske deler i nye produkter. Ta gjerne med ødelagte elektroniske leker selv. Bestill/jeg vil vite mer >>

Teknologi i praksis for ungdomstrinnet

Kurset er et praktisk rettet kurs med forslag til aktiviteter og undervisningsopplegg. Introduksjon til elektroniske kretser med enkle og billige komponenter, bruk av lodding og koblingsbrett. Hvordan gjenbruke ødelagte elektroniske dingser til morsomme aktiviteter. Programmering og mikrokontrollere, en liten oversikt og test av rimelige alternativer. Det er en stor fordel om deltagerne tar med seg en ødelagt elektronisk dings. Deltagerne må ha med egen PC. Bestill/jeg vil vite mer >>

Helse over alt

Agenda er helsefremmende metoder og praktiske øvelser knyttet til fysisk og psykisk helse. ­INSPIRIA ønsker å gi lærere inspiriasjon til hvordan man kan jobbe helsefremmende og få elevene bevisste, engasjerte og motiverte ift egen helse. For helse og oppvekstfag VG1 & VG2. Bestill/jeg vil vite mer >>