Content1 | col2

FIRST LEGO League 2019

Publisert: 01.03.2017
FIRST LEGO League (FLL) er en årlig kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge i alderen 10-16 år. Det er stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak FLL i Skandinavia. Den regionale turneringen holdes på INSPIRIA i november.

Kunnskap- og teknologikonkurransen

Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevant tema. I oppdragene finnes ingen fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. Selve konkurransedagene i november er en fartsfylt opplevelse med spenning, glede og begeistring for egne og andres prestasjoner.

Økt interesse for realfag og teknologi

FIRST LEGO League (FLL) ønsker å bidra til å øke interessen for realfag og teknologi ved å utfordre deltagerne gjennom reelle problemstillinger med en arbeidsmetode som man arbeider under i det virkelige arbeidslivet. FLL innbefatter personlig og faglig utvikling gjennom samarbeid og praktisk læring mot et felles mål.

Konkurransen er godt forankret i læreplanverket for Kunnskapsløftet og prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk. INSPIRIA bistår med informasjon, er sparringspartner og tilretteleggere for lærere og klasser som ønsker å være med. De regionale turneringen i området gjennomføres også på INSPIRIA science center hvert år i november. Nyttig info for veiledere på hjemmesiden til FIRST LEGO League Scandinavia.

Viktige datoer i 2019:

1. februar: Påmelding åpner
14. september: Oppdraget offentliggjøres kl. 13.00.
9. november: Regional turnering på INSPIRIA
30. november: Skandinavisk finale

Årets oppdrag
Oppdraget som lagene skal jobbe med dette året er designet for å inspirere nysgjerrighet rundt arkitektur og STEM!
bilde

Vil du være dommer?

07.11.2017
Vil du representere din bedrift ved å delta i dommerpanelet i årets FIRST LEGO Leauge på INSPIRIA? Les mer »
bilde

Praktisk info for lagene

07.11.2017
Her finner dere viktige datoer i 2019, hvordan få dekket deltageravgiften og kontaktinformasjon til prosjektleder på INSPIRIA. Les mer »