Content1 | col2

SøvnBoost

Publisert: 23.08.2019
 Det ligger i dagen at man bør sove om natten

”SøvnBoost” er et elevstyrt undervisningsopplegg rettet mot ungdom, men kan brukes av alle. Her finner du interessante videoer, quiz og fysiske oppgaver som kan gi elevene mer kompetanse, interesse og motivasjon til å prioritere søvn. 


Ungdom trenger mer søvn, men sover mindre

Mange ungdommer bruker for lang tid på å sovne og sliter med søvnløshet. Nå sover 16-19 åringer i gjennomsnitt bare 6 timer og 25 minutter på ukedager (studie utført av forskerteam fra Bergen). Den anbefalte søvnlengde for ungdom er til til sammenlikning 8-9 timer per natt.
  

Forankring til læreplanen

Undervisningsprogrammet SøvnBoost forankres til nåværende kompetansemål i naturfag; kropp og helse, og den nye læreplanen med de overordnede temaene folkehelse og livsmestring. Søvn har en sterk kobling mot psykisk helse og på selve skolearbeidet som kan være med å heve skoleprestasjoner, noe som igjen gir bedre helse. 

Hver undervisningsbolk er estimert til å vare i 15 minutter, og gjennomføringen er tiltenkt som en undervisningsbolk per uke, totalt 12 uker. Målgruppen for SøvnBoost er ungdomsskole og videregående elever. Det vil være interessante videoer/quiz/fysiske oppgaver som skal gi elevene mer kompetanse, interesse og motivasjon til å prioritere søvn. Lærerveiledning for undervisningsprogrammet » 
 

På INSPIRIA - intro og kartlegging

Introduksjon av Søvnboost.
Elevkartlegging: Bruk QR-kode eller gå inn på denne linken

På skolen - elevstyrt undervisningsprogram

Merk: Ved nedlasting av powerpoint-presentasjon må du på enkelte trykke "Aktiver redigering" og "Aktiver innhold" for å vise presentasjonen med lyd- og video da det er eksterne lenker.


Bolk 1 - For å gjøre det bra på skolen
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bolk 2 - For å være en god venn
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bolk 3 - For å ha godt humør
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bolk 4 - For å ha god konsentrasjon
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bolk 5 - For å være rolig og avslappet
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bolk 6 - For å ha god døgnrytme
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »
Last ned tabell for klassen »

Bolk 7 - For å prestere i idrett
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »
Last ned aktivitetsbingo for klassen »

Bolk 8 - For å ha god hukommelse
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bolk 9 - For å holde fokus
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bolk 10 - For å holde meg frisk
Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bolk 11 - Hva skal til for å sove godt?
Lat ned veiledning » 
Last ned presentasjon »

Bolk 12 - Avslutning

Last ned veiledning »
Last ned presentasjon »

Bakgrunn for SøvnBoost

Livsstilsundersøkelsene «Min livsstil» og «UngData» viser røde tall på søvn, og nok søvn er en stor utfordring for mange av dagens ungdommer. Det er flere som har gjort gode tiltak på dette området, videre er det behov for et kontinuerlig fokus for å sikre at dette avgjørende grunnleggende behovet blir ivaretatt.

Hovedmål: Økt kompetanse, engasjement og bevissthet til søvn og dens viktige betydning hos elever fra 9.trinn til og med videregående 

Delmål:
1. SøvnBoost fremmer kompetanse og prioritering av søvn
2. Elevene opplever et eierforhold til SøvnBoost
3. Flere søvnbevisste- og ansvarlige elever