Content1 | col2

Kodekraft - digitalt undervisningstilbud

Publisert: 17.08.2020
Kodekraft er et gratis undervisningsprogram i programmering som tilbys til alle elever på 9. og 10. trinn i Norge skoleåret 2020/2021. For skolene i tidligere Østfold og Buskerud, er det INSPIRIA science center som står for leveransen.
 Tusen takk for oss! Det har vært lærerikt for både elevene og meg. Og de vil gjerne fortsette på samme plattform når vi skal jobbe videre med programmering.
Sølvi Valdersnes, Geilo skole
Bestill kodekraft her
Kodekraft er et undervisningsprogram som bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og den nye læreplanen. Før du melder på din klasse, les gjennom lærerveiledningen.

I Kodekraft bruker vi MakeCode Arcade, en plattform som lar elevene utvikle et eget spill ved hjelp av blokkprogrammering. Ved å bygge et energispill lærer elevene seg grunnleggende ferdigheter i programmering og må reflektere over verdens energiutfordringer. Undervisningen blir gjort av en formidler ved INSPIRIA og foregår på skolens digitale plattform (Teams, Zoom eller Google Meet). Varigheten er ca. 90 minutter, men vi anbefaler å ha opptil 120 minutter til rådighet. INSPIRIA vil ta kontakt med deg om detaljer rundt gjennomføringen en ukes tid i forveien. Les mer om Kodekraft: www.kodekraft.no  

Meld på din klasse her »

NYHET: Tilbys også til 9. trinn i 2021

På landsbasis deltok hver fjerde elev på 10. trinn på «Kodekraft» i 2020. På grunn av stor etterspørsel, vil også elever på 9. trinn få anledning til å melde seg på i år.

Tilknytning til læreplan

Kodekraft bidrar til elevenes kompetanse innen programmering og energi, koblet til både eksisterende og ny læreplan.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med: Per Kristian Grytdal


Hva er Kodekraft?

Med INSPIRIA science center som koordinator, har Norges ti regionale vitensentre i felleskap satt sammen et digitalt undervisningsopplegg som gir elevene økt kunnskap om teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering, samt aktuelle energiutfordringer. Formidlere ved hvert av sentrene gjennomfører opplegget i sin region (for INSPIRIA gjelder dette hele tidligere Østfold og Buskerud fylke). Kodekraft er gjort mulig med støtte fra talentutviklingsprogrammet Morgendagens Helter hvor Equinor støtter unge talenter innen realfag, kultur og idrett.