Content1 | col2

Låby

Publisert: 14.09.2020
Det satses på Låby skole, og i høst arrangerer vi morsomme kveldsaktiviteter som passer for alle på trinnet ditt. Dette en super anledning til å få være sammen med klassevenner, samtidig som man gjør lærerike og spennende oppdagelser etter skoletid. Det er helt gratis! På linkene under kan du melde deg på det arrangementet du ønsker å delta på på ditt trinn.

We are working hard at Låby School, and we are very pleased to inform you that entertaining and interesting autumn evening activities have been arranged that are ideal for all pupils in your school year. This is a great opportunity to get together with friends in your year, while at the same time engage in instructive and interesting discoveries after school hours. Best of all: It’s Free! Join up by clicking on the link for your grade and preferred event.

4. klasse / 4th Grade

Fikseverksted 23. september
Kodekveld 4. november

5. klasse / 5th Grade

«Dette var godt!»-kveld 24. september
Fikseverksted 21. oktober

6. klasse / 6th Grade

Kodekveld 7. oktober  
«Dette var godt!»-kveld 11. november
Fikseverksted 18. november

7. klasse / 7th Grade

«Dette var godt!»-kveld 14. oktober
Kodekveld 25. november