Content1 | col2

Miljøfyrtårn

Publisert: 27.03.2011
INSPIRIA science center har med sin ambisiøse visjon, ”En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen!”, en naturlig målsetting om å ta riktige valg med tanke på miljø, og på den måten redusere senterets CO2-utslipp.
I den forbindelse har INSPIRIA science center valgt å gjøre en innsats for å bli miljøsertifisert. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning, og en Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper virksomheter og bedrifter med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

INSPIRIA science center er nå i oppstartsfasen på sertifiseringsordningen og vil hvis alt går etter planen være i gang med en miljøanalyse i løpet av første driftsår.

Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med en godkjent konsulent fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet!

Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

Siden oppstart av Miljøfyrtårn i 1996, er det sertifisert over 2000 bedrifter og virksomheter. Sarpsborg har per januar 2010 23 registrerte Miljøfyrtårnbedrifter, og flere har påbegynt sertifiseringsprosessen.

Gevinsten for Miljøfyrtårnbedrifter
  • Erfaring viser at Miljøfyrtårn bedrifter sparer driftsutgifter ved miljøhandling
  • Bedriftene får en tydelig miljøprofil som gir konkurransefortrinn
  • De ansatte får et bedre arbeidsmiljø
  • Bedriftene bidrar til mindre belastning på naturen
  • Bedriftene blir lettere godkjent som underleverandør (oppfyller miljøkrav)
  • Bedriftene oppfyller enkelt regnskapslovens krav om miljø rapportering
  • Miljøfyrtårnbedrifter som vil gå videre mot andre sertifiseringer (ISO etc), har et meget godt grunnlag
  • Være i forkant av utviklingen
Les mer om Miljøfyrtårn
Ønsker du å komme i gang med en Miljøfyrtårnsertifisering eller har spørsmål om Miljøfyrtårn, kan du lese mer her.

Kontaktperson i Sarpsborg kommune er Charlotte Iversen: ci(at)sarpsborg.com