Content1 | col2

Miljølinker

Publisert: 28.03.2011
Her har vi samlet opp noen linker til relevante nettsteder om miljø. Dette er nyttig for deg som er interessert i å lære mer om dette temaet, og om hvordan du selv kan bidra til miljøet.
www.enova.no
Enova er et statsforetak som eies av olje- og energidepartementet. Enova skal styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgivning. Enova samarbeider med privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere emergibruk, og øke produksjonen fra fornybare energikilder. De støtter også energitiltak i husholdningene.

www.regnmakerne.no
Dette er barnesidene til Enova. 

www.loop.no
LOOP er en stiftelse med formål å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP har utviklet mange flotte undervisningsopplegg som man kan bestille til skolen. Er fine sider for ungdom fra 12 år og oppover og som ressurssider for lærerne. 

www.miljolare.no
Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.

www.miljoagentene.no
Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Flotte sider og med mange morsomme spill og aktiviteter for barn og ungdom.

www.miljofyrtarn.no
Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Målgruppene er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

www.miljostatus.no
Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak.

www.finn.no
Finn.no er norges største markedsplass. FINN.no har spesialisert seg på annonser og tjenester for kjøp og salg mellom privatpersoner, samt små og store bedrifter. I dag besøkes tjenesten av mer enn 4,1 millioner unike brukere hver måned. En flott måte å få solgt brukt og kjøpt brukt – eller også gjøre en byttehandel.

http://co2.klif.no
Klima- og forurensningsdirektoratet sine sider hvor kvotesystemet blir presentert og forklart på en god og forståelig måte, og hvor du som privatperson kan kjøpe klimakvoter som bidrar til å redusere det totale utslippet i verden.

www.energiveven.no
Energiveven.no er et nettsted om energi med hovedvekt på bioenergi. Nettstedet er tilpasset læreplanen for ungdomstrinnet og passer også for grunnkurs i videregående og elever på mellomtrinnet. Siden er et godt hjelpemiddel under prosjekt- og temaarbeid i skolen. Energiveven er en del av www.skoleskogen.no.