Content1 | col2

Science Center Østfold presentert for styret i Fredrikstad Industriforening!

Publisert: 29.04.2008
Daglig leder Bjørn Winther Johansen og styreleder Osmund Ueland hadde den 10. april kl. 16.00 fått anledning til å presentere Science Center Østfold for styret i Fredrikstad Industriforening. Styreleder Per Thoen uttalte etter presentasjonen; "Det er et resultat i seg selv å ha klart å samle Østfold om en slik satsning". Thoen spurte SCØ hva Fredrikstad Industriforening kunne bidra med til realisering. I SCØ sin finansieringsplan ligger 10 mill inne (4+3+3 for årene 2009/10 og 2011) fra det private næringslive fra hver av områdene Fredrikstad, Mosseregionen, Sarpsborg, Halden og Indre, i tillegg til bidrag fra Orkla/Hafslund/Østfold Energi/Choice/Buchardt. "Innspill fra styret i Fredrikstad Industriforening på hvilke bedrifter i Fredrikstad som vil kunne bidra i et slikt spleiselag er verdifullt", svarte Ueland. Fredrikstad Industriforening, som har satt KUNNSKAP på dagsorden ved sin generalforsamling den 16. april 2008, har oppnevnt Bjørnar Lund til å delta i en lokal ressursgruppe for å komme med innspill og ideer fra lokale interessenter som kan understøtte realiseringen av prosjektet.