Content1 | col2

Science Center Østfold presentert for styret i Indre Østfold Næringsforening

Publisert: 08.05.2008
Den 7. mai fikk daglig leder Bjørn Winther Johansen anledning til å presentere SCØ for styret i Indre Østfold Næringsforening.

Hasse Ekmann, leder av foreningen, uttalte etter møtet:
"Indre Østfold Næringsforening stiller seg bak prosjektet Science Center Østfold. Foreningen mener det er særdeles viktig at det blir gjort noe med det lave utdanningsnivået i Østfold, og vi tror at Science Center Østfold kan bidra til dette både på kort og lang sikt. Vi håper det er mulig å finne adekvat finansiering for å komme i gang med prosjektet så raskt som mulig".