Content1 | col2

10 mill kroner fra Orkla/Borregaard og Hafslund til Science Center Østfold

Publisert: 03.07.2008
Orkla/Borregaard og Hafslund gir hver kr. 5 mill, til sammen kr. 10 mill til realisering av Science Center Østfold.

Direktør for samfunnskontakt Frode Geitvik i Hafslund ASA sier i en kommentar at Hafslund håper dette er et viktig bidrag til realiseringen av prosjektet, og at næringslivet for øvrig bidrar på samme måte.

"Science Center har vist seg å være et godt redskap for å øke interessen for teknologi og skaperglede hos barn og unge, derfor støtter vi Science Center Østfold", sier Dag Arthur Aasbø, direktør for kommunikasjon og organisasjon i Borregaard/Orkla.

Styreleder Osmund Ueland og daglig leder Bjørn Winther Johansen i Science Center Østfold er glade for at også Orkla/Borregaard og Haflsund nå engasjerer seg i å få Science Center Østfold realisert. I tillegg til pengene, som er et viktig finansielt bidrag, har begge konsern høy kompetanse som blir viktig å nyttiggjøre seg i det videre arbeid.

Science Center Østfold arbeider nå målrettet for å sikre realiseringen av senteret gjennom kontaktmøter med bedriftseiere og ledere i hele Østfold. Målsettingen er å ha sikret tilstrekkelig finansiering for å kunne gå videre med prosjektet rundt 1. oktober 2008.Fakta


Kontaktpersoner
Science Center Østfold AS:
Osmund Ueland, 41 65 60 01
Bjørn Winther Johansen, 97 98 14 39
Borregaaard/Orkla:
Dag Arthur Aasbø; 91 83 41 08
Hafslund:
Frode Geitvik, 95 84 39 33

Sikret finansiering pr. 3. juli 2008:
Sarpsborg Kommune 25 millioner (tomt)
Østfold Fylkeskommune 30-40 millioner
Betong og Tre AS 1 million
Info Tjenester AS 1 million
Choice & Vestvannet Invest 5 millioner
Orkla ASA/Borregaard 5 millioner
Hafslund ASA 5 millioner

Bakgrunn:
Finansieringsmodell
   
Investeringsramme 225 millioner
 
Regjeringen/staten 40 millioner
Fylkeskommunen 40 millioner
Sarpsborg kommune 25 millioner
   
Hovedsponsorer 50 millioner
Næringsliv Østfold
(5 regioner a 10*1 mill)
50 millioner
Andre 20 millioner