Content1 | col2

Bidrar med 5 millioner kroner til Science Center Østfold

Publisert: 27.10.2008
- Vi mener at Østfold bør prioritere kunnskapsbygging og motivasjon til utdanning hos barn og unge. Samtidig er vi gjennom en egen energi- og miljøutstilling spesielt opptatt av å synliggjøre energi- og miljøutfordringene for så vel barn som voksne. Derfor engasjerer vi oss og vil gjerne bidra til et spennende samarbeid på tvers av de bidragsyterne som vektlegger, energi, miljø og klima, sier adm.dir. Rolf M. Gjermundsen i Østfold Energi AS. 

- Det er veldig hyggelig at Østfold Energi AS ønsker å bidra med et så vesentlig beløp, sier styreleder Osmund Ueland og daglig leder Bjørn Winther Johansen. 

- Med Østfold Energis mange engasjementer innenfor energi- og samfunnsutviklingen har vi nå fått med oss en aktør som er svært viktig for oss. Østfold Energi kan presentere en helhetlig energi- og miljøprofil som er særegen for Østfold, avslutter Ueland.

Til nå har næringslivet bidratt med 35,5 mill. kroner, og nye bidrag er på vei. Det nærmer seg nå at halvparten av de forutsatte midlene fra næringslivet er på plass.Fakta


Kontaktpersoner
Science Center Østfold AS:
Osmund Ueland, 41 65 60 01
Bjørn Winther Johansen, 97 98 14 39
Østfold Energi AS:
Rolf M. Gjermundsen, 90 85 39 01
Roger Prang, 90 66 74 86
 
Sikret finansiering pr. 24. oktober 2008:
Betong og Tre AS 1 million
Info Tjenester AS 1 million
Choice & Vestvannet Invest 5 millioner
Orkla ASA/Borregaard 5 millioner
Hafslund ASA 5 millioner
COWI AS 1 million
AS Betongbygg 2 millioner
Nexans Norway AS 3 millioner
Mediene i Halden, Sarpsborg, Moss og Fredrikstad, inkl NRK 2 millioner
Nortura 1 million
Sparebankene i Østfold 4,5 millioner
Østfold Energi AS 5 millioner

Bakgrunn:
Finansieringsmodell
Investeringsramme 225 millioner
Regjeringen/staten 40 millioner
Fylkeskommunen 40 millioner
Sarpsborg kommune 25 millioner
Hovedsponsorer 50 millioner
Næringsliv Østfold
(5 regioner a 10*1 mill)
50 millioner
Andre 20 millioner