Content1 | col2

Statsbudsjettet uten investeringsmidler og regional status til Science Center Østfold

Publisert: 09.10.2008
Fredag forrig uke valgte Høyres Stortingsgruppe å kommunisere ut at de onsdag samme uke hadde blitt enige om å gå inn for at Science Center Østfold skal få bevilget 13,3 mill kroner i budsjettet for 2009 til bygging av senteret. Vi håper flere partier følger i samme spor!

Statsbudsjettet hadde ikke forslag om bevilgninger til prosjektet i 2009! Men prosjektet er omtalt under Kultur- og kirkedepartementets investeringsplan for NASJONALE KULTURBYGG. Det er positivt at Science Center Østfold har fått plass i budsjettomtalen, men skuffende at Regjeringen ikke mer offensivt tar aktiv del i spleiselaget for å få realisert prosjektet. Imidlertid legger omtalen, og en enstemmig kunnskaps komite sin merknad overfor Regjeringen, grunnlag for å kunne påvirke mot bevilgninger i 2009!