Content1 | col2

Fylkeskommunen nær en avgjørelse på sitt bidrag

Publisert: 09.10.2008
Science Center Østfold har mottatt en rekke tilbakemeldinger fra næringslivet på at fylkeskommunen må ta eierskap til satsingen og komme på banen med sitt bidrag. Mange har hevdet at fylkeskommunen burde vært først ute. Som kjent er fylket søkt om å matche Regjeringens bidrag, altså et beløp i størrelsesorden Kr. 40 mill.

Erkjennelsen av dette samt den betydning fylkets bidrag vil ha i forhold til statlig tilskudd, og motivasjon overfor næringslivet, medførte at selskapet i september måned ba fylket om en snarlig avklaring på Fylkestingets prinsipp- vedtak av juni i år. Fylkesordfører og fylkesrådmann har opplyst at fylket nå er i en prosess i forhold til utbytte fra Østfold Energi, og at en første avklaring forventes gjennom et eiermøte i slutten av oktober måned. Østfold Energi AS eies i tillegg til fylket av 13 Østfoldkommuner. Styret i Science Center Østfold mener at et bidrag fra fylkeskommunen på 40 mill kroner, vil øke muligheten for at prosjektet blir
realisert!