Content1 | col2

Styret i Science Center Østfold ber eier om mer tid!

Publisert: 09.10.2008
Science Center Østfolds målsetting om å avslutte forprosjektet den 1. oktober 2008 har vist seg for optimistisk, og i styremøte den 19. september besluttet styret å be eier om en forlenget prosjektperiode ut 2008. Avklaringer i forhold til den offentlige andel av finansieringen samt behovet for flere bidrag fra næringslivet er årsak til dette. Samtidig understreker styret at resultatene pr. dato er så positive at en forlengelse anbefales på det sterkeste.

Styret vedtok i sitt møte den 6. oktober en handlingsplan for arbeidet frem til nyttår. Styret i Science Center Østfold skal innen utgangen av året gi sin anbefaling om grunnlaget for realisering til eier Sarpsborg kommune. Denne anbefaling vil i stor grad begrunnes i prosjektets finansielle status (sikret finansiering).