Content1 | col2

Science Center Østfold jakter på generalsponsor!

Publisert: 09.10.2008
Veien videre fra 40 mill og opp til målsettingen om 100 mill fra næringslivet i Østfold blir svært krevende. Å skaffe 10 mill kroner fra næringslivet i hver av de 5 regionene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Indre er et av målene i det videre arbeid. Men det vil mangle mer, og Science Center Østfold arbeider derfor også med å finne en generalsponsor på +20 mill til senteret. Lykkes dette kan den samlede offentlige og private finansiering passere et kritisk nivå og dermed styrets anbefaling om grunnlag for realisering av det nye vitensenteret! Lykkes ikke arbeidet med å få en generalsponsor inn i prosjektet må det sikres flere bidrag i størrelsesorden 5 mill – dvs. tilsvarende bidrag som dagens hovedsponsorer har gitt.