Content1 | col2

NHO Østfold legger press på Regering og Storting

Publisert: 07.11.2008
NHO Østfold legger nå press på Regjeringen og Storting for at Science Center Østfold skal få status som regionalt Vitensenter, og for at senteret skal få de omsøkte Kr. 40 mill til bygg og utstilling fordelt over årene 2009, 2010 og 2011 med 13,3 mill hver år.
NHO Østfold, som var en av de første samarbeidspartnerne til prosjektet, kaster seg nå inn i kampen for å sikre at Regjering og Storting nå i høst gjør vedtak som sikrer at Science Center Østfold blir realisert. Styreleder Erik Sandersen og Regiondirektør Nils Einar Nesdam i NHO Østfold har i dag sendt en klar melding på viktigheten av senteret med bakgrunn i senterets 3 satsingsområder:

a) Vitensenter for grunnskolene og videregående skoler i Østfold
b) Kunnskapsbasert opplevelsessenter for barn og unge, familier og reiseliv
c) Møteplass og utviklingsarena for fylkets næringsliv, FOU miljøer, utdanningsinstitusjoner og kulturnæringer.

I brevet som er sendt Regjering, Storting med flere, heter det blant annet:

"Næringslivet i Østfold har så langt bidratt med ca. 40 millioner kroner til det nye senteret, noe som vitner om sterk vilje til satsning på kompetanse i regionen. Østfold fylkeskommune har besluttet å bidra til å sikre finansiering (man forventer bidrag i størrelsesorden kr. 40 millioner) og alle regionens ordførere står bak realiseringen. Nå venter vi på Regjeringen!"

"Vi er veldig glad for at NHO Østfold er vår samarbeidspartner, og at de her bruker sin posisjon til å legge press på Regjeringen", sier styreleder Osmund Ueland i Science Center Østfold.

Kontaktpersoner:
Erik Sandersen, 90 97 77 93
Nils Einar Nesdam, 91 60 48 64
Osmund Ueland, 41 65 60 01
Bjørn Winther Johansen, 97 98 14 39

 Les brevet som er sendt fra NHO Østfold