Content1 | col2

Science Center Østfold får status som Regionalt Vitensenter!

Publisert: 01.12.2008
Fredag den 29. november ble det klart at Regjeringspartiene vil gi Science Center Østfold status som Regionalt Vitensenter. Dette er et viktig gjennombrudd og MILEPÆL i arbeidet med å realisere Østfolds nye vitensenter. Science Center Østfold blir dermed det 8. senteret i Norge med slik status og vil motta statlig driftsstøtte på linje med de øvrige senterne fra 2011. Gjennom budsjettforhandlingene i Kirke, utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) er det også bevilget Kr. 1 mill i 2009 til det videre arbeidet med å realisere Science Center Østfold - midlene vil gå over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Les Arbeiderpartiets pressemelding om saken

Arbeidet med å få gjennomslag for regionalt senter i Østfold kommer som resultat av systematisk arbeid mot hvert parti i KUF-komiteen. I tillegg har Østfoldbenken, fylkeskommunen, LO, NHO og Høgskolen i Østfold vært viktige medspillere i arbeidet mot komiteen.

Oppnådd status som regionalt senter er også en anerkjennelse av den utvikling dagens vitensenter ved Høgskolen kan vise til siden starten i 2002 - og forsterker vår målsetting om Kr. 40 mill i investeringstilskudd fra Regjeringen og tippemidlene.