Content1 | col2

Gjensidigestiftelsen gir 10 mill til Science Center Østfold!

Publisert: 17.06.2009
Gjensidigestiftelsen gir pengene til senterets satsning på temaet Helse og Helsekilden som del av Østfolds nye vitensenter.
Dialogen med Gjensidigestiftelsen har pågått siden september 2008, og mandag 15. juni kom avgjørelsen.
Det er det største private enkeltbidrag som er gitt til senteret.

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter som fremmer TRYGGHET og HELSE, med tiltak som er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.

Helsekilden i Sarpsborg er et vitensenter med helse og livsstil som sin formidlingsoppgave og representerer et unikt, helsefremmende kompetansesenter i Norge. Helsekilden som del av Science Center Østfold er med på å styrke senterets posisjon som et regionalt vitensenter der temaene Energi, Miljø og Helse får en særlig betydning i tilbudet til skolene og publikum.

Helsekilden tilbyr fra 2008 en del av sitt programtilbud i dagens vitensenter på Høgskolen i Østfold. Dagens vitensenter, som skoleåret 2007-2008 ble besøkt av mer enn 7000 elever fra hele Østfold, har nådd sin kapasitet i dagens lokaler og har også inngått avtale om å inngå som del av Science Center Østfold når senteret åpner i 2011.

"Å oppnå et slikt beløp fra Gjensidigestiftelsen har bare vært mulig gjennom et åpent og tillitsfullt samarbeid i alle ledd. Helsekildens sterke stilling under ledelse av Renate Rosèn Skinne, og utviklingen i dagens vitensenter på Høgskolen i Østfold, under ledelser av Bjørn Gitle Hauge, har vært avgjørende for å lykkes med denne fantastiske uttelling", sier styreleder Osmund Ueland.

Med en positiv respons fra Regjeringen på søknaden om kr 40 mill er senteret nå svært nært en realisering, sier daglig leder Bjørn Winther Johansen!

Distriktsansvarlig i region Øst i Gjensidigestiftelsen, Linda Scott, sier i en kommentar: "Vi anser dette som et svært godt prosjekt for stiftelsen å støtte. Vi gleder oss til å se resultatet av tildelingen - det konkrete innholdet av Helsekilden ferdig. Vi tror Helsekilden vil skape stort engasjement i hele Østfold, kanskje utover fylket også."

Kontaktpersoner:
Gjensidigestiftelsen
Distriktsansvarlig Øst, Gjensidigestiftelsen, Linda Scott: 90 51 78 15

Science Center Østfold Eiendom AS:
Osmund Ueland, 41 65 60 01
Bjørn Winther Johansen, 97 98 14 39
Infomasjon om Helsekilden i Sarpsborg:
Renate Rosén Skinne, 99 25 17 57
Informasjon om dagens Science Center på Høgskolen:
Bjørn Gitle Hauge, 41 67 52 82