Content1 | col2

Østfold bygger landets mest moderne vitensenter - Science Center Østfold

Publisert: 05.11.2009
Science Center Østfold blir det 8. regionale vitensenteret i Norge. Hovedtemaer for formidlingen blir Energi, Miljø og Helse. Som vitensenter og opplevelsessenter er målgruppene bl.a. skolene, familier og reiseliv. Senteret blir også en unik møteplass og arrangementsarena. Science Center Østfold vil bruke kunst og kultur for å forsterke formidlingen til publikum og har innledet samarbeid med bl.a. Høgskolen i Østfold og Akademi for Scenekunst i dette arbeidet.


Senteret, som åpner 1. august 2011, blir beliggende langs E6 ved Quality Hotel & Resort i Sarpsborg, og ventes årlig å få mer enn 100.000 besøkende.

Science Center Østfold, som blir på 6.400 m2, utgjør et svært viktig tilskudd til "Det Nye Østfold", sammen med nytt Østfoldsykehus, utviklingen av Værste-området i Fredrikstad, Norwegian Center of Expertice i Halden, Moss Lufthavn Rygge og andre viktige satsinger i regionen. Science Center Østfolds visjon er å være "En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen". Østfold er et av fylkene med laveste utdanningsnivå og realiseringen av det nye vitensenteret blir et viktig verktøy for å snu denne utvikling.

Satsingen utmerker seg nasjonalt ved at næringslivet har engasjert seg så sterkt i etableringen. Så langt er 57 mill kommet inn fra større og mindre bedrifter både i og utenfor regionen. De 18 kommunene i Østfold har stått sammen om etableringen og lokaliseringen.

Næringsminister Trond Giske, som ga 40 mill til prosjektet som kirke- og kulturminister i september, uttalte da: "Det er spesielt at alle 18 kommuner så sterkt har samlet og engasjert seg i prosjektet, og næringslivet bidrar med langt mer enn hva som er vanlig".

Fylkesordfører Ole Haabeth berømmer ildsjelene i prosjektet og alle som har bidratt til realiseringen. "Slikt målrettet arbeid og utholdenhet, står det respekt av", uttaler Haabeth.

Ordfører Jan O. Engsmyr, sier i en kommentar: "Sarpsborg kommune har lagt ned betydelige midler til tomtearealene for å sikre den beste plasseringen for hele regionen. Sarpsborg ønsker å være en foregangskommune for barn og unge, og da jeg besøkte vitensenteret i Glasgow i 2006 bestemte jeg meg for at dette må vi få til. Jeg er sikker på at dette er en viktig og riktig investering for hele Østfoldsamfunnet".

Etableringen av Science Center Østfold har sin bakgrunn i at Sarpsborg kommune våren 2007 opprettet et eget aksjeselskap som fikk i oppdrag å sikre det finansielle grunnlaget for et nytt vitensenter. Kommunen ble viktig støttespiller for det eksisterende vitensentertilbudet i regionen, lokalisert til Høgskolens Ingeniørutdanning i Sarpsborg. Bjørn Winther Johansen er daglig leder i selskapet. Osmund Ueland har vært styremedlem og ressursperson for selskapet, og siden 1. april 2008 vært arbeidende styreleder.

Ueland uttaler at: "- det er ikke vanskelig å legge stort engasjement i å bygge et miljø hvor barn, næringsliv og alle andre interesserte i fellesskap er med på å legge føringer for fremtiden. Dette brenner jeg for og gir fellesskap og samfunnsbygging et innhold".

Styret i selskapet besluttet onsdag den 28. oktober å igangsette utbyggingen. Parallelt arbeides det med å sikre restfinansieringen fra næringsliv, Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold. Bygget er tegnet av det danske arkitektbyrået Aart i Århus og ble første gang presentert gjennom en arkitektkonkurranse våren 2007. Kontrakt med entreprenør er inngått i dag (se egen melding).

Senterets budsjettramme er på 170 mill. 40 mill av disse utgjør interaktive utstillinger. Senteret er finansiert med i alt 147 mill fordelt på sponsorbidrag fra næringslivet (57 mill), Regjeringen (40 mill) og Østfold fylkeskommune (30 mill). I tillegg tar senteret opp et lån på 20 mill for en integrert utleiedel på 1.000 m2. I tillegg til budsjettrammen på 170 mill går Sarpsborg kommune inn med 40-50 mill for å sikre og klargjøre det 25 mål store tomteområdet ved E6.

For nærmere informasjon:
Fylkesordfører Ole Haabeth, 90 85 87 08
Ordfører Sarpsborg kommune, Jan O. Engsmyr, 90 55 10 25
Styreleder Science Center Østfold Eiendom AS, Osmund Ueland 41 65 60 01
Daglig leder Bjørn Winther Johansen, 97 98 14 39

Bidrag fra næringslivet:
Infotjenester AS, Betong & Tre AS, AS Betongbygg, Nortura, Orkla ASA, Hafslund ASA, Choice Hotels Scandinavia AS, Vestvannet Invest AS (Arthur Buchardt), Mediehusene og Nrk, Cowi AS, Nexans Norway AS, Østfold Energi AS, Peterson AS, Sparebankene (8 stk), Rambøll Norge AS, Gjensidigestiftelsen.