Content1 | col2

NCC Construction AS skal bygge landets mest moderne vitensenter - Science Center Østfold.

Publisert: 05.11.2009
Science Center Østfold, som blir på 6400 m2, skal ligge ved E6 med Quality Hotel & Resort i Sarpsborg som nabo. Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på 133 mill kr + mva. Selve byggearbeidene starter opp i januar, og bygget skal være ferdig innen utgangen av april 2011. Utomhusarbeidene skal ferdigstilles innen 1. juli. Åpningen av senteret er planlagt 1. august 2011.


Science Center Østfolds bygg "Univers" er tegnet av det danske arkitektbyrået Aart i Århus. Bygget har en meget moderne arkitektur og blir et landemerke ved E6 gjennom Østfold. Det er satt strenge energikrav til bygget, og det er søkt Enova om status som Forbildebygg. Bygget vil utgjøre en del av vitensenterets energi- og miljøformidling til barn og unge gjennom bl.a. solcellevegg, solfangere og egen "science park" med vindmølle og ladestasjoner for el-biler. Senteret er et teknologisk opplevelsessenter og har Energi, Miljø og Helse som hovedtemaer.

NCC Construction AS er et av Norges ledende entreprenør og eiendomsutviklings-selskap. Selskapet er et heleiet datterselskap av NCC AB. NCC Construction har ca. 1200 ansatte og omsatte for 6 mrd NOK i 2008. Selskapet er organisert i en landsdekkende bygg-og anleggsvirksomhet.

Distriktssjef Svend-Harald Maalen i NCC er veldig glad for at selskapet har klart å sikre seg denne prestisjekontraken, som vil bli et viktig referanseprosjekt for konsernet. "For vår virksomhet i Østfold kommet oppdraget på et meget gunstig tidspunkt, og sikrer over 100 arbeidsplasser i byggefasen for oss og våre underentreprenører", sier Maalen.

Utlysning av byggeoppdraget har fulgt Lov om offentlig anskaffelser, og 7 entreprenører ble i vår prekvalifisert. 3 entreprenører har deltatt i totalentreprisekonkurransen.

"NCC ga oss det totalt sett beste tilbud, og hadde kortest byggetid. NCC har betydelig erfaring og kompetanse, og Science Center Østfold Eiendom AS ser frem til å samarbeide med NCC om å nå de høye krav som er stilt til bygget", sier styreleder Osmund Ueland.

For nærmere informasjon:
Styreleder Science Center Østfold Eiendom AS, Osmund Ueland, 41 65 60 01
Daglig leder Bjørn Winther Johansen, 97 98 14 39
Distriktsjef NCC Construction AS, Svend-Harald Maalen, 99 59 25 08