Content1 | col2

Science Center Østfold ansetter Leder for opplevelsessenteret!

Publisert: 05.04.2010
Science Center Østfold har ansatt Stine Ferguson som leder for vitensenterets opplevelsestilbud.
Stine Ferguson har universitetsutdannelse innenfor reiseliv og kommer fra stillingen som Salgs- og markedssjef på Quality Hotel & Resort Sarpsborg, en stilling hun har hatt siden 2007. Stine Fergurson får ansvar for å utvikle og posisjonere vitensenterets tilbud som opplevelsessenter inn mot familie- og turistmarkedet. Hun vil også få ansvar for senterets satsing som møteplass. Stine Ferguson tiltrer stillingen 1. november 2010.

"Vi er svært fornøyde med at vi har lykkes å rekruttere Stine til denne viktige lederstillingen i Science Center Østfold. Det var over 30 søkere til stillingen, og Stine pekte seg tidlig ut som en meget sterk kandidat. Hennes solide erfaring og resultater fra hotell og reiselivsbransjen er en stor styrke for Science Center Østfold, og legger et viktig grunnlag for at senteret skal nå sine målsettinger som et populærvitenskapelig opplevelsessenter på nasjonalt nivå", uttaler daglig leder i Science Center Østfold, Bjørn Winther Johansen.

Stine Fergurson uttaler:
"Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som leder av dette unike familietilbudet i Østfold, dette vil styrke Østfold som reisemål og vil tiltrekke seg flere turister både nasjonalt og internasjonalt. Den flotte beliggenheten langs E6 vil motivere folk til å stanse for de som er på gjennomreise, samtidig er det spennende for oss som bor i Østfold å få et slikt opplevelsessenter for hele familien, dette vil bli – moro med mening.
Jeg kommer også til å jobbe for at møteplassen skal brukes til å forsterke senterets formidling av Energi, Miljø og Helse, i og utenfor Østfold.
Det er fantastisk å få være med på oppstarten og videre utviklingen av et slikt senter, og jeg ser frem til min oppstart 1 nov. 2010."

For mer informasjon kontakt:

Bjørn Winther Johansen
Daglig leder
Science Center Østfold
Telefon: 97 98 14 39
E-post: bjorn.w.joansen@scostfold.no

Stine Ferguson
Telefon: 97 0153 93