Content1 | col2

Science Center Østfold - Første bygg i landet med lavkarbonsement!

Publisert: 06.05.2010
I denne sementen har man erstattet flere materialer, slik at CO2-utslippene for sement i bygget er redusert med 200 tonn CO2.
Torsdag 6. mai produseres den første betongen basert på lavkarbonsement og støpes ut på det nye Science Center Østfold. Dette markeres på byggeplassen ved Quality hotell i Sarpsborg kl. 11.00 samme dag. Pressen inviteres til å være tilstede.

NorBetong AS tok i tidlig fase kontakt med byggherre v/ styreleder Osmund Ueland og NCC Construction AS for å diskutere ulike løsninger med betong. Senteret skal bruke mye betong (ca. 3500 m3), og vil kunne bli et utstillingsvindu, også for materialbruk i fht. Estetikk og miljø. Det være seg overflater på gulv, vegger og utearealer.

Science Center Østfold har sterk fokus på Energi, Miljø og Helse i sin formidling, og materialbruk og tekniske løsninger i prosjektet er godt gjennomtenkt.

Lavkarbonsementen som er produsert av Norcem AS er et pilotprosjekt i den forstand at en høy andel av den såkalte klinkeren er erstattet med andre hydrauliske materialer (flyveaske og kalkmel). Dermed reduseres CO2-utslippet betydelig. Konseptet er bl.a. benyttet i den nye senketunnelen i Bjørvika, og representerer et redusert CO2 utslipp tilsvarende 40 millioner bilpasseringer.

Foruten byggherre og entreprenør har også rådgivende firma COWI AS vært delaktig i prosessen med å ta i bruk denne miljøbetongen. Betongen har noen endrede bruksegenskaper enn tradisjonell betong, men bestandighet- og bæredyktighet er minst like god.

NorBetong AS og Norcem AS er sterkt opptatt av mest mulig miljømessig produksjon, og ligger helt i front i utviklingen i Europa. Det er derfor svært gledelig at det nye Science Center Østfold, som det første bygget i landet, går for denne løsningen, sier regionsleder Inge Eeg i Norbetong AS.
Flere andre store prosjekter vil for øvrig starte opp med tilsvarende konsept i løpet av våren, bl.a. det nye Meteorologiske Instituttet.

"Da forslaget kom fra NorBetong, ble dette en naturlig del av arbeidet mot vår visjon: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen", sier styreledere Osmund Ueland i Science Center Østfold. "Vi ønsker at senteret skal få en sterk nasjonal stilling, og vise vei i mange sammenhenger", sier Ueland, som er glad for at NCC Construction AS har et godt grep rundt gode fremtidsrettede løsninger og fremdriften i prosjektet.